• Informační bezpečnost a regulace

INFORMAČNÍ NEZPEČNOST A REGULACE

Cílem informační bezpečnosti je ochrana informací a aktiv organizace před ztrátou, únikem, neoprávněným přístupem, krádeží, přírodními katastrofami či dalšími hrozbami, tak aby informace a aktiva zůstala potřebná pouze svým uživatelům.  

 

Informační vs. Kybernetická bezpečnost v BDO

 ______________________________________________ 

V BDO nabízíme služby v oblasti informační i kybernetické bezpečnosti. V rámci informační bezpečnosti vám pomůžeme zabezpečit vaše informace a aktiva tak, abychom minimalizovali možné hrozby. Postupujeme v souladu s legislativními požadavky, zejména ISO normy a ZKB.

 

Přístup BDO

 ________________________________________ 

Pomůžeme Vám ve Vaší organizaci vybudovat informační bezpečnost tzv. od zelené louky, kdy začneme kompletní přípravou a skončíme finální implementací. Pokud už máte některé části implementovány provedeme Vám kompletní audit v jednotlivých oblastech např. ISMS nebo souladu se ZKB. Zároveň poskytujeme konzultační činnost i v dílčích částech, jakožto při návrhu metodik pro řízení rizik, stanovení bezpečnostních politik či tvorbě bezpečnostní dokumentace.