arrow_upward

Informační bezpečnost a regulace

Informační bezpečnost a regulace

I když je kybernetická ochrana odpovědností každé jednotlivé firmy, je třeba z hlediska celé ekonomiky zajistit její fungování i v případě nenadálých událostí. Dobře cílený útok může firmu vyřadit na měsíce a způsobit škody v desítkách milionů korun. Vzhledem k tomu, že kybernetické incidenty mohou zásadně ohrozit klíčovou infrastrukturu, EU na evropské úrovni, potažmo Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) legislativně upravuje problematiku kybernetické bezpečnosti.

Dopad kybernetického incidentu na organizace může být značný, od poškození pověsti po provozní a/nebo finanční ztráty. Poselství tedy zní: buďte ostražití a získejte odolnost. Organizace by se měly zaměřit nejen na technické aspekty zabezpečení informací, ale také na fyzické zabezpečení, provozní odolnost a zastřešující prvky, jako je správa, řízení rizik a dodržování předpisů. 

  • Chcete na základě objektivního posouzení zjistit, zda jsou vaše podnikové aplikace a infrastruktura odolné vůči kybernetickým hrozbám? 
  • Chcete vědět, zda vaše organizace dostatečně zohledňuje zákonné požadavky, jako NIS2 nebo DORA?
  • Potřebujete mít jasnou představu o opatřeních k prevenci a řešení kybernetických incidentů? 
  • Hledáte potřebnou podporu v podobě školení a konzultací, aby si vaše zainteresované strany uvědomily, jaká jsou rizika kybernetických hrozeb a jaké mohou mít následky?

Přístup BDO

Pomůžeme vám vybudovat organizaci odolnou vůči kybernetickým hrozbám a bezpečnostním rizikům. Začneme analýzou, budeme pokračovat důslednou komplexní přípravou a poté provedeme finální implementaci komplexního řešení. Pokud už máte některé části implementovány, uskutečníme kompletní audit v jednotlivých oblastech, např. ISMS, nebo v souladu se ZKB. Zároveň jsme připraveni nabídnout konzultační činnost i v dílčích částech, například při návrhu metodik pro řízení rizik, stanovení bezpečnostních politik či tvorbě bezpečnostní dokumentace.
I když je kybernetická ochrana odpovědností každé jednotlivé firmy, je třeba z hlediska celé ekonomiky zajistit její fungování i v případě nenadálých událostí. Dobře cílený útok může firmu vyřadit na měsíce a způsobit škody v desítkách milionů korun. 

Vzhledem k tomu, že kybernetické incidenty mohou zásadně ohrozit klíčovou infrastrukturu, EU na evropské úrovni, potažmo Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) legislativně upravuje problematiku kybernetické bezpečnosti.


Dopad kybernetického incidentu na organizace může být značný, od poškození pověsti po provozní a/nebo finanční ztráty. 

Poselství tedy zní: buďte ostražití a získejte odolnost. Organizace by se měly zaměřit nejen na technické aspekty zabezpečení informací, ale také na fyzické zabezpečení, provozní odolnost a zastřešující prvky, jako je správa, řízení rizik a dodržování předpisů. 

S čím vám může BDO pomoci


  • Chcete na základě objektivního posouzení zjistit, zda jsou vaše podnikové aplikace a infrastruktura odolné vůči kybernetickým hrozbám? 
  • Chcete vědět, zda vaše organizace dostatečně zohledňuje zákonné požadavky, jako NIS2 nebo DORA?
  • Potřebujete mít jasnou představu o opatřeních k prevenci a řešení kybernetických incidentů? 
  • Hledáte potřebnou podporu v podobě školení a konzultací, aby si vaše zainteresované strany uvědomily, jaká jsou rizika kybernetických hrozeb a jaké mohou mít následky?

Přístup BDO


Pomůžeme vám vybudovat organizaci odolnou vůči kybernetickým hrozbám a bezpečnostním rizikům. 

Začneme analýzou, budeme pokračovat důslednou komplexní přípravou a poté provedeme finální implementaci komplexního řešení. Pokud už máte některé části implementovány, uskutečníme kompletní audit v jednotlivých oblastech, např. ISMS, nebo v souladu se ZKB. 

Zároveň jsme připraveni nabídnout konzultační činnost i v dílčích částech, například při návrhu metodik pro řízení rizik, stanovení bezpečnostních politik či tvorbě bezpečnostní dokumentace.

Naše služby

I když je kybernetická ochrana odpovědností každé jednotlivé firmy, je třeba z hlediska celé ekonomiky zajistit její fungování i v případě nenadálých událostí. Dobře cílený útok může firmu vyřadit na měsíce a způsobit škody v desítkách milionů korun.

Vzhledem k tomu, že kybernetické incidenty mohou zásadně ohrozit klíčovou infrastrukturu, EU na evropské úrovni, potažmo Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) legislativně upravuje problematiku kybernetické bezpečnosti.

Číst dále

Hlavní kontaktní osoby