arrow_upward

Dotace na poradenství pro digitální transformaci podniků

MPO dne 11.10.2022 zveřejnilo dotační výzvu Czech Rise Up 3.0 - Poradenství pro digitální transformaci podniků. Financování bude poskytnuto na nákup služeb poradců - identifikace procesů (screening), jejich zhodnocení a návrhy způsobů řešení (nastavení/design) vedoucí k digitální transformaci podniku.

Příjemce dotace: Malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR nebo bilanční suma do 43 mil. EUR)

Výše dotace: 50 tis. Kč - 200 tis. EUR (cca téměř 5 mil. Kč) do výše 85 % způsobilých nákladů projektu

Nakupované služby se musí zaměřovat na tyto oblasti:

  • nákup a prodej
  • marketing a péče o zákazníky
  • kybernetická bezpečnost
  • projektové a procesní řízení
  • výroba a technologie
  • finance (účetnictví a controlling)
  • logistika
  • komunikace vzdělávání zaměstnanců
  • datová integrace a analýza

Podávání žádostí: nejpozději do 31. 3. 2023 (žádosti budou přijímány do vyčerpání alokovaných finančních prostředků - 500 mil. Kč)

Realizace projektu: nejpozději do 30. 9. 2023

Rádi vás provedeme formalitami týkající se žádosti o dotaci a naši IT experti se postarají o zvýšení digitální úrovně vaší společnosti. 

Plné znění dotační výzvy ZDE