arrow_upward

Důležitá změna v harmonogramu přijetí nové právní úpravy ochrany oznamovatelů

V minulých vydáních newsletteru jsme Vás informovali, že zákon o ochraně oznamovatelů, který transponuje směrnici EU, měl nabýt účinnost k 17. 12. 2021. Vzhledem k nové Poslanecké sněmovně se návrh zákona musí projednat znovu a již nyní je zřejmé, že k uvedenému datu se jej nepodaří schválit.

Co to znamená pro firmy?

Již od 17. 12. 2021 budou mít oznamovatelé i ze soukromého sektoru možnost podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti, které se podanými oznámeními bude zabývat. Ministerstvo obdržená podání posoudí a může je postoupit jiným veřejným orgánům, např. finanční správě nebo policii.

Oznamovatelé budou také moci svoje oznámení za splnění stanovených podmínek zveřejnit. V případně soudního sporu mezi oznamovatelem a zaměstnavatelem se bude na oznamovatele vztahovat ochrana podle směrnice EU.

Proto doporučujeme zavést etickou linku k 17. 12. 2021, aby se oznamovatelé obraceli na Vás a Vy jste se tak o možných porušeních a rizicích dozvídali jako první a měli je pod kontrolou.

Co to znamená pro veřejnou sféru?

Vzhledem k tomu, že směrnice nebude transponovaná ve stanovené lhůtě, její ustanovení se stanou pro stát a veřejnou sféru přímo závazná. Veřejné instituce, včetně ministerstev, krajů, obcí a jimi zřizovaných organizací budou muset k 17. 12. 2021 zavést bezpečné kanály a postupy pro příjem, správu a šetření oznámení a ustavit tzv. příslušné osoby, které se budou těmito oznámeními zabývat.

Rádi Vám představíme možnosti etické linky a navazujících procesů. Obraťte se na nás a společně vymyslíme to nejlepší řešení pro Vás.