Energie a konkurenceschopnost

S cenami za elektrickou energii zažívá český průmysl bezprecedentní situaci.  Vlivem enormního růstu cen elektrické energie přijaly vlády v rámci EU opatření stanovující maximální cenu elektrické energie pro firmy. V průběhu vytváření opatření vznikaly obavy o budoucí konkurenceschopnost českého průmyslu v rámci mezinárodního dodavatelského řetězce.

S cenami za elektrickou energii zažívá český průmysl bezprecedentní situaci.  Vlivem enormního růstu cen elektrické energie přijaly vlády v rámci EU opatření stanovující maximální cenu elektrické energie pro firmy. V průběhu vytváření opatření vznikaly obavy o budoucí konkurenceschopnost českého průmyslu v rámci mezinárodního dodavatelského řetězce.

Z tohoto důvodu jsme sestavili srovnání budoucích cen elektrické energie - tzv. futures a indikací cenových stropů schválených lokálními vládami v rámci regionu střední a východní Evropy. Země zahrnuté v přehledu viz níže jsou často srovnávány v rámci výběrových řízení mezinárodních dodavatelských řetězců.

ceny elektricke energie

Na základě lednových dat se Česko umístilo na prostřední příčce mezi ostatními zeměmi zařazenými ve srovnání. Ceny tzv. Futures na rok 2023 dle lednových dat zaznamenaly významný pokles na přelomu roku ve všech srovnávaných zemích – při srovnání cen „futures“ z listopadu na 2023 vs. cen „futures“ z ledna 2023 na březen 2023. Tento pokles zároveň vytvořil novou situaci, kdy se hodnoty schválených cenových stropů el. energie pohybují nad aktuálními cenami „futures“. Cenové stropy, které vycházely převážně z prosincové cenové situace se momentálně jeví ve většině porovnávaných zemí vyjma Německa jako neúčelné. V Maďarsku se cenový strop na velké podniky a MSP nevztahuje, týká se jen mikropodniků do 10 zaměstnanců a s čistými ročními tržbami do 2 mil. EUR. V aktuálním nastavení trhu jsou v regionu nejvíce konkurenceschopné ceny elektrické energie v Německu a Polsku. Další destinací ke zvážení při alokaci nových zakázek z perspektivy mezinárodních odběratelských řetězců může být Španělsko. Španělsko zavedlo mechanismus stropování ceny plynu využívaného na výrobu elektrické energie (na úrovni 50 EUR/MWh; cca 25% el. energie pochází ze zemního plynu), čímž reguluje výrobní náklady a snižuje velkoobchodní cenu elektřiny. Zatímco historicky patřilo v rámci EU mezi země s vyššími cenami elektřiny, v současném srovnání má ceny z pozorovaných zemí nejnižší.

Z globálního pohledu se navzdory vládním opatřením ve vybraných zemích projevuje negativní dopad na průmyslovou konkurenceschopnost vůči USA, kde jsou ceny měsíčních „futures“ na březen 2023 na úrovni 42 EUR za MWh.

Cenové srovnání však vychází ze současné tržní situace, a tak v rámci vysoce turbulentního ekonomického prostředí může být zastropování cen elektrické energie stále aktuálním zajištěním proti riziku růstu cen.

K cenovému stropu v ČR na rok 2023 se musí firmy přihlásit u svého dodavatele elektřiny/zemního plynu a odevzdat příslušné prohlášení. Pro zajištění platnosti cenového stropu již od 1. 1. 2023 bylo třeba prohlášení odevzdat do 15. 1. 2023. Zákazníci, kteří jsou výrobci tepelné energie a zákazníci využívající zemní plyn pro výrobu elektřiny musí kromě příslušného prohlášení zákazníka dokládat každý měsíc Výkaz výrobce tepelné energie, případně Výkaz zákazníka využívajícího zemní plyn pro výrobu elektřiny. Zastropování pro rok 2023 je možné kombinovat s dotační podporou, maximálně však do celkového limitu 4 mil. EUR (cca 100 mil. Kč).

*(HU -Maďarsko, SR – Slovensko, RO – Rumunsko, ČR – Česko, DE – Německo, BG -Bulharsko, PL- Polsko, SP – Španělsko)