Jak pragmaticky zvládnout novou povinnost ochrany oznamovatelů

Návrh zákona, který má být národní úpravou směrnice Evropské unie, musí nabýt platnosti nejpozději do 17. prosince letošního roku. Zákon má poskytnout právní ochranu lidem, kteří informují o poškození veřejného zájmu, o němž se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním. Spáchané či plánované nepravosti se mohou týkat veřejných zakázek, finančních služeb, praní peněz, ale třeba i ochrany životního prostředí.

Nové povinnosti přehledně

Nová právní úprava přináší řadu povinností. V brožuře, kterou si můžete stáhnout vpravo, jsme pro vás přehled těch nejdůležitějších. Obsahuje také užitečná doporučení, která vám pomohou tyto povinnosti zvládnout a současně posílit kontrolu nad případnými riziky.

BDO služby: Whistleblowing - ochrana oznamovatelů