arrow_upward

BDO Global Risk Landscape 2024

Antifragilita - Riziko jako hnací síla úspěchu

BDO Global Risk Landscape 2024

BDO Global Risk Landscape 2024

Studie "BDO Global Risk Landscape 2024" zkoumá, jak se mění rizikové prostředí pro podniky po celém světě. Studie zdůrazňuje potřebu organizací přijmout "antifragilní" přístup, což znamená hledat příležitosti v rizicích a využívat je k získání konkurenční výhody.


Klíčová zjištění pro rok 2024
 1. Regulační rizika
  • Nejvýznamnější změnou je prudký nárůst obav z regulačních rizik. V roce 2024 je jako hlavní riziko uvedlo 37 % respondentů, což je výrazný nárůst oproti 7 % v roce 2023. Tento nárůst je pravděpodobně způsoben rychlým technologickým pokrokem a zvýšeným důrazem na ESG (environmentální, sociální a správní faktory), které mají silný regulační prvek​​.
 2. Technologické změny a vývoj
  • Technologická rizika se v roce 2024 také výrazně posunula na seznamu priorit. V roce 2023 je jako významné riziko zmínila pouze 4 % respondentů, zatímco v roce 2024 to bylo 23 %. CEO se obávají zejména rychlosti technologických změn.
 3. Rizika v dodavatelském řetězci
  • Riziko v dodavatelském řetězci se posunulo na druhé místo v žebříčku, což zdůrazňuje trvalou zranitelnost globálních dodavatelských řetězců, která byla odhalena během pandemie COVID-19. Tento posun je způsoben incidenty jako útoky na lodě v Adenském zálivu, které narušují globální logistiku​​.
 4. Geopolitické napětí
  • Geopolitická rizika se také zvýšila a nyní jsou na třetím místě. Toto zvyšující se napětí je spojeno s probíhající válkou na Ukrajině a konflikty na Blízkém východě​​.
 5. Kybernetická rizika
  • Kybernetická rizika, která byla v roce 2023 na druhém místě, klesla na páté místo. Tento pokles může být způsoben tím, že se podniky lépe připravují na kybernetické útoky nebo jim věnují méně pozornosti ve srovnání s jinými vzrůstajícími riziky​​.
 6. Environmentální rizika
  • Environmentální rizika zaznamenala největší pokles, z významného rizika v roce 2023 na deváté místo v roce 2024. Tento pokles může odrážet změny v prioritách podniků v kontextu dalších naléhavějších rizik​​.

 

Porovnání s výsledky roku 2023
 • Regulační rizika: Obavy vzrostly z 7 % v roce 2023 na 37 % v roce 2024, což je největší nárůst u jednotlivého rizika za poslední tři roky​​.
 • Technologická rizika: Tento faktor se posunul z 4 % na 23 %, což odráží zvýšený tlak na podniky, aby se přizpůsobily rychlému technologickému pokroku​​.
 • Kybernetická rizika: Výrazný pokles z 34 % v roce 2023 na 24 % v roce 2024 ukazuje, že podniky možná více důvěřují svým obranným opatřením proti kybernetickým hrozbám​​.
 • Environmentální rizika: Tento faktor zaznamenal pokles z významného rizika v roce 2023 na méně významné v roce 2024, což může být způsobeno zaměřením na jiná, aktuálnější rizika​​.

Studie ukazuje, že rizikové prostředí se neustále mění a organizace musí být připraveny přizpůsobit se těmto změnám. Přijetí "antifragilního" přístupu může podnikům pomoci nejen přežít, ale i prosperovat v době neustálé nejistoty a změn. Důležité je vnímat riziko jako příležitost k růstu a inovacím, nikoliv pouze jako hrozbu​​.