arrow_upward

BDO představuje celosvětové finanční výsledky a významné aktivity a iniciativy v hospodářském roce 2023

  • Celosvětové tržby vzrostly o více než 10 %
  • Počet zaměstnanců se zvýšil téměř o 4 %
  • Růst v tržbách i v počtech zaměstnanců byl rovnoměrný a týkal se všech regionů i línií našich služeb
  • Z hlediska strategických investic byly v popředí moderní technologie a nábor / rozvoj kvalifikovaných expertů. Významné rozšíření zaznamenaly i strategické aliance a partnerství, v první řadě pak strategické partnerství se společností Microsoft.

PEOPLE

Globální tým aktuálně čítá více než 115 600 lidí, kteří kombinují globální odbornost a dovednosti se znalostí průmyslových odvětví a lokálních specifik tak, aby mohli klientům poskytovat sofistikovaná řešení na míru jejich potřeb.
Globální pracovní kapacita se pak rozrostla také díky integraci technologií, které usnadnily škálovatelnost týmů zefektivněním procesů, automatizací úkolů a umožněním efektivnější spolupráce.  Využitím technologií průběžně zdokonalujeme i systém školení a zvyšování kvalifikace našich lidí, aby klienti získávali služby prvotřídní kvality.

QUALITY

Právě kvalita nadále zůstává naší klíčovou strategickou prioritou. Proto jsme v této oblasti zvýšili své úsilí rozvíjením programů nezávislosti, ochrany osobních údajů a systematické kontroly. V průběhu celého roku jsme se soustředili především na zvyšování kvality auditu, přičemž jsme investovali do zdrojů, abychom dosáhli konzistentních a vysoce kvalitních výsledků. Naším cílem je trvale poskytovat služby na nejvyšší úrovni a posilovat důvěryhodnost našich klientů ve vztahu s regulačními orgány, investory či obchodními partnery.

DIGITAL

Investujeme do digitálních řešení a umělé inteligence a spojujeme zodpovědnou digitální inteligenci s analýzou dat, abychom získali poznatky, usnadnili rozhodování založené na inteligenci, zvýšili efektivitu a udrželi si konkurenční výhodu. Tyto investice slouží také k přilákání a udržení talentů, aby se mohli věnovat kariéře, po které touží, využívali moderní technologie a AI a tyto benefity transformovali i do klientských řešení s vysokou přidanou hodnotou.

ESG

Se zaměřením na odolnou a prosperující budoucnost se věnujeme udržitelnosti. Náš globální program udržitelnosti zajišťuje, že globálně spolupracujeme v nejlepším zájmu našich lidí a naší planety.
V roce 2021 jsme se zavázali alianci Net Zero Financial Service Providers Alliance, že do roku 2050, nebo dříve, dosáhneme čistých nulových emisí uhlíku. Tento závazek je řízen programem, který firmám BDO sítě poskytuje standardizovaný globální přístup a metodu, která jim na cestě k čisté nule pomáhá včetně výpočtu emisí, stanovení cílů NetZero a povinnosti každoročního vydávání zpráv.

Prostřednictvím našeho komplexního portfolia služeb v oblasti udržitelnosti také podporujeme klienty při naplňování jejich ambicí v oblasti ESG, což dále podporuje pozitivní změny směrem k udržitelné budoucnosti pro všechny.

SOCIAL

Globální síť BDO využívá své týmy po celém světě s cílem pomoci lidem postiženým humanitárními krizemi. Během uplynulého roku jsme byli svědky silného účinku sjednocení našich společností ve snaze pomoci a podpořit kolegy a jiné osoby postižené přírodními katastrofami a jinými tragickými událostmi.