Účtování a vykázání kompenzací spojených s COVID-19 v účetní závěrce 2020