Plánování nástupnictví: Kdo je další na řadě?

Úspěšní vlastníci a šéfové firem vědí, že potřebují plánovat a otevřeně komunikovat o tom, jak zajistit kontinuitu a vedení společnosti do budoucna. Předat kontrolu někomu jinému nebývá vůbec snadné - to platí v životě a možná ještě více v podnikání. Ať už se jedná o vlastnictví, řízení nebo jinou významnou roli, je důležité, abychom se nejen naučili "pustit", když je to nutné, ale také zajistit, aby byl k dispozici někdo se správnými znalostmi a dovednostmi, kdo je připraven, ochoten a schopen převzít otěže. 

Přijetí některého z osvědčených přístupů k plánování nástupnictví ve firmě zajistí nejen to, že bude správná osoba dobře připravena převzít důležitou roli a pokračovat v jejím vykonávání, ale musí být také ztotožněna s vizí a cíli, aby dokázala firmu dále rozvíjet. 

 

Co je plánování nástupnictví? 

Při úvahách o plánování nástupnictví se často vybaví rodinné podniky. I když je to pro rodiny jistě klíčová otázka, je důležité, aby všechny podniky uvažovaly a plánovaly další generaci vedení. 

Plánování nástupnictví lze rozdělit na dvě části: Nástupnictví ve vlastnictví a nástupnictví ve vedení. Ačkoli vhodná osoba pro každou z těchto rolí může být skutečně stejná, je stejně pravděpodobné, že stejná nebude - a vaše plánování by to mělo odrážet. 

V obou případech by váš plán měl zmapovat, kdo a co je zapotřebí, aby se vaše budoucí plány mohly uskutečnit. Ať už plánujete podnik opustit, nebo jej předat další generaci, plán nástupnictví zajistí, že budete mít ve správný čas k dispozici správné procesy a lidi. 

Podniky, které to dělají dobře, mají několik klíčových charakteristik: Silná a efektivní komunikace a dobré postupy řízení. Chápou, že plánování nástupnictví založené na předpokladech je odsouzeno k neúspěchu, a dbají na to, aby probíhaly nezbytné rozhovory s příslušnými lidmi - aby se dosáhlo jasnosti a vzájemného porozumění. 

Chápou také průnik mezi plánem nástupnictví, dalšími obchodními plány a osobním plánem majetku, bohatství a pozůstalosti - jak a kde se překrývají a kde je třeba je sladit. Mezi další obchodní plány patří strategický plán, plány rozvoje talentů a lidských zdrojů a celkový rámec řízení podniku i rodiny. 

 

Klíčové otázky plánování nástupnictví, které je třeba zvážit 

Bez ohledu na velikost nebo fázi podnikání existuje několik klíčových otázek, které jsou společné všem malým a středním podnikům, pokud jde o plánování nástupnictví a kontinuity. 

 

Předběžné plánování odchodu 

Zásadní je zejména znalost strategie odchodu a plánování jejího dosažení. Žádný majitel podniku nechce dospět do bodu, kdy je připraven odejít nebo předat vedení, ale zjistí, že nemá k dispozici ty správné lidi, kteří by byli schopni roli převzít. 

 

Přenos znalostí 

Mnoho majitelů a vedoucích pracovníků si ponechává příliš mnoho důležitých znalostí ve svých hlavách. Pokud by se s nimi náhle něco stalo, tyto znalosti odejdou s nimi a firma tak zůstane v neudržitelné pozici. Je důležité, aby k přenosu znalostí došlo dříve, než bude pozdě - a to nejen ústně zamýšlenému nástupci/nástupcům, ale i v písemné formě včetně zdokumentovaných procesů a důležitých formálních dokumentů.   

 

Identifikace budoucích vedoucích pracovníků 

Správná osoba, která má nahradit majitele, manažera nebo jinou klíčovou funkci v podniku, nemusí být vždy zřejmou nebo předpokládanou volbou. A naopak, osoba, kterou označíte za ideálního nástupce, nemusí sdílet vaše nadšení pro podnikání, nebo firemní hodnoty. Při posuzování potenciálních nástupců buďte objektivní a po jejich identifikaci se ujistěte, že mají znalosti, profesní schopnosti a také vůli se dále rozvíjet, aby mohli vykonávat příslušnou roli. Pro plánování nástupnictví je zásadní co nejdříve rozpoznat vhodné vůdčí osobnosti ve vaší firmě, nebo začít včas řešit jejich nedostatek. 

 

Rozvoj a udržení nástupců 

Jakmile majitelé podniku věnují čas a úsilí rozvoji nové generace vedoucích pracovníků, může být lákavé nabídnout jim podíl v podniku jako metodu jejich udržení. Tento přístup není bezcenný, je však opatřen "varovnou" nálepkou. Pečlivě zvažte budoucí dopady takového kroku a to, zda jste učinili i vše ostatní, abyste si tyto klíčové lidi udrželi. Staráte se o ně, jak nejlépe umíte? Je kultura vašeho pracoviště taková, aby v ní chtěli dlouhodobě zůstat? Komunikujete s nimi otevřeně a pravidelně o svých plánech a jejich cílech? 

 

Kroky k osvědčenému plánování nástupnictví 

I když je pravda, že žádné dva podniky nejsou stejné, pokud jde o zavedení osvědčeného přístupu k plánování nástupnictví, existují kroky, které by měly podniknout všechny firmy.  

 

Zmapujte si „terén“ 

Zapojte příslušné zainteresované strany ve vašem podniku a získejte přehled o současném stavu.  

  • Jaké jsou například současné role a odpovědnosti jednotlivých klíčových osob?  
  • Jaké jsou vaše a jejich budoucí plány, a to jak profesní, tak osobní?  
  • Jaké máte vy a oni představy o budoucnosti podniku a jejich rolích?  
  • Jak jsou v souladu se strategickými a provozními plány podniku?  

To je ideální příležitost k navázání otevřené a jasné komunikace ohledně plánování nástupnictví s příslušnými osobami ve vaší firmě. 

 

Identifikujte nedostatky a potřebná opatření 

"Mezery", o kterých zde hovoříme, jsou rozdíly mezi současným stavem a vašimi cíli a strategií. V této fázi se snažíte identifikovat opatření, která pomohou tyto dvě oblasti sladit. Máte ve firmě správné lidi, nebo budete muset nějaké přijmout? Jaký rozvoj potřebují, aby se posunuli na vyšší úroveň? Máte popisy pozic pro jednotlivé role ve vašem podniku? Jsou časové rámce spojené s vašimi cíli realistické, nebo je bude třeba upravit? 

 

Připravte si plán k dosažení vašich cílů 

Na základě všech dosud získaných informací rozdělte své cíle do tří kategorií: Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Vytyčte si cestu k dosažení každého z těchto cílů, a to zejména politiku a vývojové nebo přechodové milníky na této cestě - to tvoří základ vašeho plánu nástupnictví. Při realizaci plánu budete muset být flexibilní, abyste se mohli přizpůsobit nepředvídaným okolnostem (například odchodu potenciálního budoucího vedoucího pracovníka), ale zůstaňte odpovědní za zastřešující cíle. 

Podniky, které k plánování nástupnictví přistupují na základě osvědčených postupů, mohou hledět do budoucnosti s větší jistotou, protože vědí, že mají k dispozici správné lidi a procesy, které zajistí kontinuitu, dosáhnou svých cílů a budou pokračovat v jejich odkazu. 

 


 

Krize jako nová šance

V roce 2022 jsme oslavili 30. výročí BDO na českém trhu. Toto výročí není jen o nás a naší značce, je především o našich lidech, kteří BDO reprezentují, o klientech, kteří nám důvěřují, a také o jejich příbězích, které jsou s nimi spojené a kterými my žijeme. 

Společně s Forbes Česko, jejich skvělou redakcí a nápaditým produkčním týmem, představujeme online speciál "30 INSPIRATIVNÍCH" příběhů našich klientů, o které jsme se chtěli se všemi podělit. 

Přejeme vám příjemné čtení a všem našim klientům, strategickým či obchodním partnerům děkujeme za spolupráci a za důvěru. 

 

Na jaké příběhy se v této sekci můžete těšit?  

BPP, EUROFOAM TP: NESMÍTE BÝT Z PĚNY. FIRMU SPÁLIL POŽÁR, PŘESTO NEPŘIŠLA O JEDINÉHO KLIENTA

Plán, vize a strategie jsou pro podnikání důležité, ale nesmí se přeceňovat. Nic totiž nejde naplánovat stoprocentně a určitá míra improvizace a emoční rozhodování jsou kořením podnikání. Své o tom ví Radek Sedlák, jehož výrobní areál požár během několika minut promění v popel. Firmu na zpracování “molitanu” pro nábytkářský průmysl dokázal vybudovat znovu a nepřišel přitom o jediného zákazníka.

KÄRCHER:  KRIZE JAKO PŘÍLEŽITOST. PANDEMIE VYSTŘELILA ČESKÝ KÄRCHER TÉMĚŘ K MILIARDĚ

Pro mnohé firmy byla pandemie těžkou zkouškou a některé ji nepřežily. Pro společnost, která vyčistila tváře amerických prezidentů na památníku Mount Rushmore, fasádu českého Národního divadla nebo ulice během karlovarského filmového festivalu, však znamenala velkou příležitost. Hygiena byla na prvním místě. Prodej zboží určeného pro domácnosti se v té době zvýšil o čtyřicet procent. 

Z-TRADE: RODINNOU FIRMU MUSEL PŘEVZÍT, I KDYŽ SE NA TO NECÍTIL. NAKONEC ZDVOJNÁSOBIL JEJÍ OBRAT

Zbyšek Záliš mladší rodinnou společnost vede už od svých 27 let. Tehdy přitom rodičům oznámil, že ještě není připravený rodinný byznys převzít. Pár měsíců poté se však jemu i celé rodině převrátil život vzhůru nohama, když jeho otce při jízdě na kole srazilo auto a skončil v kómatu v nemocnici. Bez přípravy tak musel převzít otěže rodinného podnikání, kterou však dokázal přijmout jako výzvu, která ve finále přinesla firmě úspěch. 

CEIP ADVISOR: VĚTŠINA ČESKÝCH PODNIKATELŮ NEODHADNE ČAS, KDY FIRMU PRODAT, ŘÍKÁ ONDŘEJ BENÁČEK

Zaměřují se především na akvizice průmyslových výrobních a servisních firem, které mají potenciál se posunout dál. Většinu svých investic realizují převzetím od jejich zakladatelů, často od vlastníků, kteří narazili na určité limity, ať už to byl čas, peníze či energie. Jejich byznysy pak transformují z hlediska řízení i provozu tak, aby mohly dále růst. Jaké jsou jejich zkušenosti?