arrow_upward

Kdy je nutné podat dodatečné přiznání k DPH a kdy stačí vykázat v řádném

2/2022

Nacházíme se v období tvorby ročních účetních závěrek. Tento čas je spojený nejen s důsledným dokladováním a zkoumáním zůstatků rozvahových účtů, ale i snahou dořešit otevřené obchodní případy. Výsledkem jsou různé dobropisy, bonusy, pozdě schválené přijaté faktury, které je potřeba zohlednit v přiznání k DPH. Je možné vše uvést do řádného daňového přiznání nebo je naopak potřeba podat dodatečné daňové přiznání? Uveďme si několik situací.

 

1. Oprava sazby daně vede vždy k dodatečnému přiznání

Plátce obdržel 7. února fakturu za leden v základní sazbě 21 %, ale byl přesvědčen, že správná sazba je 15 %. Po několika týdnech přesvědčil dodavatele o své pravdě a ten vystavil opravný daňový doklad na rozdíl sazeb. Vystavovatel je oprávněn, aby mu správce daně vrátil rozdíl, o který původně odvedl více DPH, ale pouze prostřednictvím podání dodatečného daňového přiznání na leden. Příjemce nic opravovat nemusí, protože i když dostal doklad v sazbě 21 %, mohl si z něj uplatnit DPH jen ve správné výši, tedy té odpovídající
sazbě 15 %.

2. Nárok na odpočet je 3 roky, ale pozor na koeficient

Pokud plátce přijme daňový doklad, u něhož má jen částečný nárok na odpočet, protože přijatou službu nebo nakoupené zboží používá jak pro činnost, z níž odvádí DPH, tak i pro činnost, která je osvobozená bez nároku na odpočet, je limitovaný obdobím, v němž může odpočet uplatnit. Lhůta pro nárokování odpočtu zůstává i v tomto případě tříletá, ale v řádném daňovém přiznání si může plátce takové DPH nárokovat jen v roce, kdy si mohl DPH z nákupu poprvé nárokovat. V únoru si tak nemůže dát do odpočtu doklad s částečným odpočtem, který obdržel v prosinci předchozího roku a pro uplatnění odpočtu musí podat dodatečné daňové přiznání do prosince.

3. Opomenutá faktura za pořízení zboží z EU

Při odsouhlasování vzájemných pohledávek a závazků plátce v únoru zjistí, že mu prosincová faktura za zboží z Německa uvízla ve schvalovacím procesu a nedostala se do účtárny. Český zákon o DPH umožňuje bez sankčně uvést, a tedy zdanit fakturu za nákup zboží z EU v řádném daňovém přiznání se zpožděním. Je to možné i v případě, kdy se faktura vztahuje k předchozímu kalendářnímu roku, ale za podmínky, že kupující plátce má u této faktury plný, nikoliv částečný nárok na odpočet.

4. Dobropis na změnu základu daně

Oprava základu daně je samostatným zdanitelným plněním, a proto se uvádí vždy do řádného daňového přiznání za období, kdy nastala skutečnost vedoucí ke změně daňového základu. Tou může být například den dohody na snížení ceny, den vrácení přijaté platby nebo den schválení reorganizačního plánu.

5. Nezapomenout na změnu zálohového koeficientu

Plátci, kteří musí krátit své odpočty koeficientem, spočítají v daňovém přiznání za prosinec nebo 4. čtvrtletí vypořádací koeficient. Ten pak používají v následujícím roce jako zálohový. Když dojde zpětně ke změně vypořádacího koeficientu předchozího roku, musí plátce začít v novém roce používat změněný koeficient od měsíce/čtvrtletí, které následuje poté, co byl plátci nový vypořádací koeficient vyměřen.