Odpočet DPH u osobního automobilu bude limitován

V právě schvalovaném konsolidačním balíčku se počítá se snížením možnosti odpočtu DPH na maximální výši 420 000 korun. Změna s plánovanou účinností od 1. ledna 2024 se dotkne téměř všech vozidel, která budou mít v technickém průkazu zapsánu kategorii M1. Výjimka bude platit pouze pro automobily používané jako sanitní nebo pohřební vozy, pro vozidla k provozování živnosti a silniční motorovou dopravu.

V právě schvalovaném konsolidačním balíčku se počítá se snížením možnosti odpočtu DPH na maximální výši 420 000 korun. Změna s plánovanou účinností od 1. ledna 2024 se dotkne téměř všech vozidel, která budou mít v technickém průkazu zapsánu kategorii M1. Výjimka bude platit pouze pro automobily používané jako sanitní nebo pohřební vozy, pro vozidla k provozování živnosti a silniční motorovou dopravu.

Podle navrženého přechodného ustanovení se nová úprava bude vztahovat až na odpočet vzniklý po účinnosti novely. To by znamenalo, že odpočet ze zaplacené zálohy v roce 2023 by mohl převýšit částku 420 000 korun i tehdy, kdy samotné dodání osobního automobilu nastane až v roce 2024.

Příklad 1

Plátce si v roce 2023 objedná osobní automobil kategorie M1 v částce 5 milionů korun bez DPH. Vůz má být dodán v dubnu 2024. Při zaplacení zálohy ve výší celkové částky včetně DPH, tedy ve výši 6 050 000 korun, si podle dosavadního znění novely bude moci v roce 2023 ještě odpočítat celé DPH v částce 1 050 000 korun a tento odpočet při dodání v roce 2024 nebude nijak krácen. Pokud by plátce v roce 2023 žádnou zálohu nezaplatil, mohl by si při jeho dodání v roce 2024 uplatnit odpočet již jen v limitované výši 420 000 korun.

V případě, kdy si plátce pořídí vůz, který bude částečně využíváni soukromě – ať již samotným živnostníkem nebo zaměstnancem plátce, bude poměrný odpočet počítán taktéž z limitní částky 420 000 korun.

Příklad 2

Zaměstnanci obchodní korporace mohou využívat jako benefit firemní vůz i pro soukromé účely. Při nákupu vozu se stanovuje poměrný koeficient odpočtu ve výši předpokládaného podílu ujetých kilometrů u soukromých a pracovních cest. Předpokládejme, že v březnu 2024 bude obchodní korporace kupovat další osobní vůz a při jeho pořízení bude předpokládat poměr ujetých kilometrů ve výši 70 % pracovně a 30 % soukromě. Hodnota vozu bez DPH činí 4 miliony korun, DPH na daňovém dokladu je v částce 840 000 korun. Obchodní korporace je oprávněna uplatnit poměrný nárok na odpočet ve výši 70 % (ve výši pracovních cest), ovšem nikoliv z částky daně na dokladu (z 840 000 korun), ale jen 70 % z limitní hranice dané zákonem, tedy z částky 420 000 korun.

Pokud plátce při nákupu osobního vozu kategorie M1 vyčerpá limit 420 000 korun, nebude si moci uplatnit z následných technických zhodnocení vozu žádný odpočet.

Jak je zřejmé z konsolidačního balíčku i důvodové zprávy, netýká se limitace odpočtu nákupu osobních vozů jako zboží. U nich bude nadále zachován plný nárok na odpočet. K jeho krácení bude docházet až při prodeji vozu koncovému zákazníkovi.

Příklad 3

Prodejce vozů nakoupí od automobilky 10 osobních aut v jednotkové ceně 3 miliony korun bez DPH. Protože vozy nakupuje za účelem dalšího prodeje jako zboží, může si z každého nakoupeného automobilu uplatnit plný nárok na odpočet, tedy 630 000 korun. Zákazník, který si vůz od prodejce následně zakoupí, už bude mít odpočet limitován maximální výší 420 000 korun.