Článek:

Poskytuje vám mateřská společnost specifické technické služby? Jste schopni je dostatečně doložit?

12.06.2022

Jiří Jandečka, Partner |

V předešlých článcích jsme se často věnovali úpravě nákladů, které musí mateřská společnost vynaložit v souvislosti s držbou dceřiné společnosti. V nedávném rozsudku Nejvyššího správního soudu nás zaujal jeden judikát, který se věnoval opačnému gardu.

Dceřiná společnost nutně potřebovala podporu v podobě technické pomoci na technologické části výroby. Sama dceřiná společnost nedisponovala těmito znalostmi. Tuto velmi specifikou znalost jí byla v zásadě schopna odborně dodat společnost mateřská.

Správce daně ovšem nebyl přesvědčen o dostatečném prokázání těchto výdajů na služby od korejské mateřské společnosti. Správce nebyl spokojen ani po doložení smlouvy, faktury, soupisu techniků provádějících práce či kopie cestovních dokladů. Dle správce daně z těchto dokladů nebylo možné dovodit skutečný rozsah a obsah poskytnuté služby a účel práce.

Tvrzení správce daně potvrdil i Nejvyšší správní soud. Ten potvrdil, že z předložených dokladů nebylo zcela zřejmé, o jaký rozsah a obsah technické podpory se jedná. Nelze jednoznačně přiřadit skutečnou činnost jednotlivým technikům, kteří přicestovali ze zahraniční. Poplatník se snažil dále předložit letenky, cestovní pasy, technické zprávy. Dle vyjádření soudu nelze jednoznačně určit, že právě tyto osoby měli činnost provádět. Nepomohl ani návrh poplatníka, který navrhoval výslechy pracovníků, kteří měli na starosti evidenci osob vstupujících do areálu společnosti a kteří by pravidelný příchod těchto techniků zajisté potvrdili.

Lze se asi jen stěží domnívat, že specializovaní korejští technici přicestovali na lázeňskou kůru do České republiky. Nicméně i z tohoto případu je zřejmé, že si někteří správci daně obdobnou možnost připouští. Možnost neobhájení této velmi specifické technické pomoci si patrně nepřipouštěl ani daňový poplatník. Neočekával tak zevrubnou nutnost prokázání detailů technické pomoci a z logiky dané situace si patrně vůbec nepřipouštěl jakékoliv pochybnosti.

Zamyslete se, jakým způsobem je vaše společnost schopna obdobné výdaje specificky doložit. Uvažte, zda neexistují další možnosti, jakými byste obdobné činnosti bezpečně prokázali. Nejprve doporučuji přečíst si detailně toto soudní rozhodnutí a dle konkrétní situace u větších rozsahů obdobných činností učinit adekvátní opatření.