Vymezení předmětu podnikání

V podzimním vydání BDO News z roku 2021 jsme informovali o tom, že Nejvyšší soud vydal
12. května 2021 pod spisovou značkou 27 Cdo 3549/2020 převratné rozhodnutí, které se týká nutné určitosti předmětu podnikání u zápisu v obchodním rejstříku.

V podzimním vydání BDO News z roku 2021 jsme informovali o tom, že Nejvyšší soud vydal
12. května 2021 pod spisovou značkou 27 Cdo 3549/2020 převratné rozhodnutí, které se týká nutné určitosti předmětu podnikání u zápisu v obchodním rejstříku.

Konkrétně bylo konstatováno, že předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ není způsobilý k zápisu do obchodního rejstříku. To znamená, že společnostem, které dosud uvádějí tento obecný předmět podnikání ve své společenské smlouvě, doporučujeme svolat valnou hromadu a zajistit změnu zakladatelské listiny, stanov, či společenské smlouvy, aby vyhovoval požadavkům živnostenského zákona. Rozhodnutí musí být ze zákona sepsáno notářem. Následně je nutné požádat o změnu zápisu v obchodním rejstříku, aby byl nový předmět podnikání zaregistrován.

Nejde o to, že vymezení předmětu podnikání nebo činnosti v zakladatelském právním jednání by se muselo doslovně shodovat s obory živnosti volné, jejichž seznam obsahuje příloha 4 živnostenského zákona. Reálný předmět podnikání by nicméně měl být dostatečně věcně popsán. Doporučujeme, aby se označení v zakladatelském dokumentu alespoň rámcově shodovalo s jednotlivými obory činností, protože to následně významně usnadní ohlášení správné živnosti.

Cílem změny dle Nejvyššího soudu ČR je, aby bylo vždy jednoznačné a ihned patrné, v čem daná společnost podniká. Rozsudek se však netýká označení živnosti v živnostenském rejstříku.

Pokud společnost neodstraní tuto právní závadu, hrozí jí pokuta až ve výši 100 000 Kč, v krajním případě i zrušení.

Chápeme, že tato povinnost může být pro mnoho společností zatěžující. Je ovšem v jejím zájmu jednat v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu.

Pokud budete potřebovat další informace nebo pomoc při provedení těchto změn, rádi vám poskytneme poradenství a podporu. Je pro nás důležité, abyste byli v souladu s právními předpisy a chránili své podnikání.