arrow_upward

Inovace a růst

Dynamika, kterou zažíváme v posledních letech v ekonomice, je bezprecedentní za mnoho desítek let. Dopady COVIDu, rozpad dodavatelských řetězců, ústup od globalizace a off-shoringu, monetární i fiskální nerovnováha a inflační tlaky s rizikem stagflace, vysoké úrokové sazby, kolaps trhů s energiemi, ale i kybernetické útoky se stávají součástí politického a ekonomického boje. Svět se mění, ale přesto jsou zde trendy, které přetrvají a budou i nadále určovat chod firem po mnoho následujících let. Patří mezi ně i oblast digitalizace, softwarové robotizace a umělé inteligence.

Již před COVIDem toto téma rezonovalo ve většině velkých lokálních i nadnárodních společností spolu s rychlým nástupem cloudu a SaaS, tedy využívání softwaru jako služby. Složitá situace posledních let, ale i nedostatek lidí na pracovním trhu, přinutila firmy, aby se bez ohledu na velikost a sektor, ve kterém působí, zamyslely, jak svůj byznys zefektivnit, tj. posunout rychlost a kvalitu svých služeb vůči zákazníkům, partnerům i dodavatelskému řetězci, ale i uspořit náklady a pracovní síly.

Robotická automatizace procesů (RPA) může hrát v této úloze významnou roli. Návratnost investic do těchto řešení bývá v řádu jednotek měsíců, maximálně roku. Rostoucí cena lidské práce pak bude dalším akcelerátorem pro nasazování těchto „virtuálních pracovníků“ pro činnosti s menší přidanou hodnotou. Zapojování umělé inteligence do digitalizačních technologií pak přinese nejen další skokovou změnu ve fungování firem, ale otřese i samotným trhem práce.

Do RPA stále více vstupuje umělá inteligence a strojové učení, které umožňuje zpracovávat stále složitější úlohy.

KDE NACHÁZÍ RPA UPLATNĚNÍ?

Vhodným kandidátem pro robotizaci jsou procesy s jasně definovanými pravidly, neměnné, nebo předvídatelné. Takové procesy jsou stabilní a standardizované. Víte, kolik vás stojí a zároveň můžete předpokládat, že se bez těchto procesů vaše firma v budoucnu neobejde. Dále jde o opakující se a rutinní úkoly, které třeba zbytečně zatěžují kvalifikované zaměstnance. Automatizace je vhodným řešením i v případě, pokud se firma potýká s velkými objemy dat a operacemi, které běží mimo pracovní dobu nebo nepřetržitě.

Díky robotické automatizaci procesů lze získat i větší kontrolu nad dodržováním předpisů a auditovatelností interních procesů, informace se stanou přesnější a dostupnější v kratším čase. Zvýší se produktivita pracovníků, protože se zbaví rutinní operativy a získají prostor využít své znalosti a kreativitu při řešení složitějších úkolů. To pro ně bývá zároveň motivací, protože se zbaví nudné práce a mohou se rozvíjet v jiných oblastech. Automatizovaný proces také umožňuje nepřetržitou dostupnost a škálovatelnost (robot pracuje 24 hodin 7 dní v týdnu), je tedy možné do procesu kdykoliv vstupovat a upravovat jeho funkcionality na základě aktuálních požadavků.
V případě implementace stejného procesu do dalších entit společnosti je pak zaručena vyšší rychlost nasazení, neboť již existující základní parametry procesu je možné snadno překopírovat do produkčního prostředí nové entity a upravit nastavení pouze dle jejích specifik.

AUTOMATIZACE V PRAXI

Každé podnikové prostředí je jedinečné a každý proces unikátní. Proto je potřeba přistupovat ke každému zákazníkovi individuálně a nabídnout komplexní řešení včetně návrhu digitalizační strategie, přípravy IT infrastruktury a vzdělávání zaměstnanců. Robotizace procesů je zároveň skvělá příležitost pro zamyšlení se nad samotnou podstatnou procesů a jejich re-engineeringem před vlastní automatizací. Projekty robotizace tak jsou povětšinou iniciovány business útvary firem, nejedná se primárně o dlouhé a složité IT implementační a integrační projekty. Robotizace procesů má navíc obvyklou návratnosti od 4 do 10 měsíců a má tedy rychlý a přímý dopad na efektivitu firmy.

JAKÉ ČINNOSTI DNEŠNÍ ROBOT VYKONÁVÁ?

Ve financích umí virtuální pracovník například vystavovat faktury, evidovat a třídit faktury příchozí, generovat a zpracovávat platební příkazy, zpracovávat bankovní výpisy či připravit a podat přehled DPH.

V rámci provozních aktivit firmy pak kontroluje dokumenty v registru smluv, ověřuje a eviduje změny v kmenových datech, spravuje datovou schránku, zpracovává příchozí poštu či připravuje a odesílá upomínky.

Široké uplatnění nachází v oblasti marketingu, obchodu a HR.

TIPY PRO VÁS: JAKÉ ZKUŠENOSTI JSME SI ODNESLI Z USKUTEČNĚNÝCH RPA PROJEKTŮ?

Automatizujte chytře: Nejprve je třeba proces správně definovat a nastavit. Teprve pak je vhodné ho automatizovat, aby fungoval správně.

  • Automatizujte s rozmyslem: Někdy je vhodné využít RPA, jindy lépe funguje přímá integrace informačního systému, nebo jiné IT řešení. Nechte si poradit od odborníka.
  • Automatizujte efektivně: Pokud vám vychází návratnost investice do RPA delší než jeden rok, pravděpodobně se nejedná o správné řešení.
  • Automatizujte rychle: Obvykle se nevyplácí čekat na dlouhodobé robustní řešení od IT. Robot lze efektivně využít i jako dočasnou alternativu.
  • Automatizujte business: Zavedení RPA musí být v souladu s obchodními cíli a vyhodnotit všechny důležité parametry jako náklady, výkonnost, chybovost.
  • Automatizujte citlivě: Někteří lidé mohou RPA vnímat jako hrozbu. V rámci zavedení takového řešení je nezbytná komunikace a podpora vedení.
  • Automatizujte cíleně: RPA není samospásné, touha po digitalizaci musí být součástí DNA celé organizace.

 


Inovace a růst 

V roce 2022 jsme oslavili 30. výročí BDO na českém trhu. Toto výročí není jen o nás a naší značce, je především o našich lidech, kteří BDO reprezentují, o klientech, kteří nám důvěřují, a také o jejich příbězích, které jsou s nimi spojené a kterými my žijeme. 

Společně s Forbes Česko, jejich skvělou redakcí a nápaditým produkčním týmem, představujeme online speciál "30 INSPIRATIVNÍCH" příběhů našich klientů, o které jsme se chtěli se všemi podělit. 

Přejeme vám příjemné čtení a všem našim klientům, strategickým či obchodním partnerům děkujeme za spolupráci a za důvěru. 

Na jaké příběhy se vtéto sekci můžete těšit?  

VZÚ PLZEŇ: ÚTLUM, NEBO RESTART? BÝVALÁ ŠKODA VÝZKUM ZVOLILA RISK A ZMĚNILA SE NA FIRMU EVROPSKÉ ÚROVNĚ

Měli za sebou více než stoletou historii výzkumu a vývoje pod křídly plzeňské Škodovky. Před pěti lety stáli před volbou mezi postupným útlumem a riskantním restartem. Nakonec padlo rozhodnutí nastartovat firmu celkovou restrukturalizací a hledáním nových příležitostí, hlavně v odvětví materiálového výzkumu, které se globálně prudce vyvíjí, nebo ve výrobě dopravních prostředků.

Díky reorganizaci, expanze do leteckého průmyslu a masivnímu investování do moderních technologií vzniklo moderní pracoviště na evropské úrovni, jehož tržby meziročně vzrostly o 60 procent.

ATACCAMA: PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA: JEDNOROŽEC. JAK KARLÍNSKÁ IT FIRMA ZÍSKALA MILIARDY NA GLOBÁLNÍ EXPANZI

Vyvinuli cloudovou platformu pro komplexní správu a řízení podnikových dat. Od zahraničního investičního fondu získali kapitál, který jim pomohl expandovat do světa a uspět na globálním trhu. Mezi jejich klienty najdete společnosti jako Starbucks, Heineken, Raiffeisenbank, T-Mobile US, skupinu Société Générale, ČEZ či aerolinky Finnair. Jakou má firma motivaci a jak smělé jsou její ambice?

KLAUS TIMBER: PRVNÍ PALETY TLOUKL SÁM KLADIVEM. DNES JEHO FIRMA PATŘÍ K EVROPSKÉ ŠPIČCE

Svůj sen si splnil a nespokojil se s málem. Založil vlastní firmu, zamířil do oblasti dřevozpracujícího průmyslu a včas vsadil na automatizaci. I díky tomu dnes mezi přímé zákazníky jeho společnosti patří takoví velikáni světového byznysu, jako je třeba BMW, Siemens nebo Lego.

CREATIVE DOCK: CREATIVE DOCK I V KRIZI ROSTE. DÍKY AKVIZICÍM JE Z NĚJ PARTNER PRO NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ HRÁČE

Zatímco mnoho firem napříč obory v poslední době šetří, kde se dá, nákupní apetit Creative Docku ani horší časy nebrzdí. Společnost, která pomáhá často nadnárodním korporacím s digitalizací, vyvíjením inovací a stavěním startupů, má v posledním roce na kontě už čtyři významné akvizice. Jejím cílem je růst, rozložit riziko a posunout firmu na globální úroveň.

ZÁSILKOVNA: ZE STARTUPU ROSTE GLOBÁLNÍ HOLDING. MÁME JEŠTĚ SPOUSTU DOMÁCÍCH ÚKOLŮ, ŘÍKÁ ŠÉFKA ZÁSILKOVNY

Na začátku nebylo nic než nápad, energie a chuť vytvořit novou službu pro e-shopy a jejich zákazníky. Psal se rok 2010 a Simona Kijonková začala doma v obýváku a bez peněz programovat Zásilkovnu. Dnes, po dvanácti letech, její skupina Packeta míří k ročnímu obratu přes šest miliard korun, zaměstnává víc než 2100 lidí, funguje v šesti evropských zemích a zásilky doručuje do celé Evropy i do USA a na střední Východ. Ze Zásilkovny se stala běžná součást života většiny Čechů.

SOLARITY: VE 20 LETECH VSADIL NA FOTOVOLTAIKU. TEĎ JEHO FIRMA PLÁNUJE OBRAT 100 MILIONŮ EUR

Projekt, který v roce 2021 představila česká společnost Solarity spolu se svým zahraničním partnerem, by měl zaručit 30procentní úsporu energie a během 25 let zabránit vzniku 12 tisícům tun CO2: Vodní nádrž v marockém Sidi Slimane pokrývá 800 plovoucích fotovoltaických panelů. Voda na ně působí jako přírodní chladič a panely zase zabraňují tomu, aby se vypařovala do ovzduší. Mezi jednotlivými solárními poli jsou plovoucí chodníky umožňující bezproblémovou údržbu. Firma Michala Adriána je na trhu již 11 let, působí na třech kontinentech, za poslední dva roky obsloužila přes 1600 zákazníků ve více než 50 státech světa.