Kybernetická bezpečnost a proč je dnes ověřování třetích stran (TPA) zásadní

Original content provided by BDO.

 

Ověřování třetích stran (TPA) zahrnuje certifikaci procesů externích poskytovatelů služeb, aby se zajistilo dodržování správnosti postupů. Vzhledem k tomu, že se organizace potýkají s rychle se vyvíjejícím souborem rizik a výzev - a stále častěji outsourcují vedlejší činnosti - stává se ověřování třetích stran stále důležitějším nástrojem pro vytváření důvěry v rámci organizací a ve vztazích s externími dodavateli a klienty.

Mnoho organizací například outsourcuje činnost v oblasti kybernetické bezpečnosti specializovanému poskytovateli s odbornými znalostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je to pochopitelné - pro mnoho společností není kybernetická bezpečnost klíčovou kompetencí. Outsourcing těchto postupů však s sebou přináší vlastní rizika, včetně potenciálních reputačních, compliance, finančních a provozních rizik, pokud by došlo k útoku.

Podrobnější informace naleznete na obrázcích níže:

PDF ke stažení ZDE

PDF ke stažení ZDE.