Jiří Sedláček, Senior Manager

Jiří pracuje v BDO od roku 2010 a zaměřuje se na auditorské služby a účetní a transakční poradenství poskytované organizacím a společnostem.

Jiří se jako manažer podílí na mnoha místních i mezinárodních zakázkách. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti auditu, účetnictví a transakčního poradenství. Řídí audity účetní závěrky sestavené v souladu s českými účetními předpisy a IFRS.

Jiří je asistentem zapsaným na KA ČR a hovoří plynně česky a anglicky.