Jiří Šmatlák

Jiří Šmatlák

Partner, Head of Legal

Právo obchodních společností | Fúze a akvizice (M&A) | Nemovitosti a stavební právo | Daňové právo | Financování | Smluvní právo | Pracovní právo | Insolvence a restrukturalizace | Zastupování v soudních a arbitrážních řízeních | Zastupování, správa daní, daňové spory

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Jiří vede advokátní kancelář BDO Legal v České republice. Ve své praxi se věnuje zejména oblastem obchodního práva, práva obchodních společností, dále občanského práva a práva nemovitostí. Má rozsáhlé zkušenosti v oblastech M&A.

Jiří má 13 let zkušeností v oblasti právního poradenství. Působil jako vedoucí advokát v advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners a několik let v advokátní kanceláři PRK Partners v Praze.
Specializuje se zejména na právní poradenství pro majitelem přímo řízené firmy, pro které zaštiťuje akvizice a prodeje společností a jiných rozsáhlých majetkových celků, restrukturalizace podniků, běžnou korporátní agendu právnických osob, obchodních transakcích, včetně přípravy a vyjednávání širokého spektra typů smluvní dokumentace. Během své kariéry se podílel také na komplexních transakcích pro významné zahraniční korporace. 


Jiří absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Kromě češtiny hovoří plynně německy a anglicky.