Jitka Fanturová, Partner

Jitka má více než 25 let zkušeností v oblasti audit a má rozsáhlé znalosti lokálních (ČÚS) a mezinárodních (IFRS, HBI a HB II) účetních standardů.

Pravidelně vede a koordinuje auditní zakázky lokálních firem i dceřiných poboček nadnárodních, zejména německých a rakouských, firem. Má také zkušenosti se smluvními audity, due diligence a poradenskými zakázkami v rámci fúzí a akvizic.

Je Certifikovanou auditorkou (KA ČR).