arrow_upward
Lukáš Hendrych

Lukáš Hendrych

Partner

Finanční instituce

Audit individuálních a konsolidovaných závěrek | Prověrky účetních závěrek nebo jejich částí | Sestavení individuálních a konsolidovaných závěrek | Poradenské služby v oblasti auditu a účetnictví | ESEF

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Lukáš Hendrych je partnerem společnosti BDO Audit s.r.o. od roku 2011. Vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze a je členem Komory auditorů České Republiky. V BDO pracuje od roku 2005.


Je zodpovědný za provádění auditů podnikatelských subjektů dle českých předpisů a IFRS, auditů konsolidovaných účetních závěrek a také se věnuje problematice finančních institucí, u nichž provádí audity a poskytuje poradenské služby.


Hovoří plynně česky a anglicky.