Petr Linx, Senior Manager

Petr svým klientům poskytuje již přes 10 let poradenství v oblasti daní, ale i účetnictví. V současné době působí jako Manažer daňového oddělení. Je vedoucím týmu DPH v Praze.

Specializuje se na nepřímé daně, především na optimalizaci DPH jak v komerčním, tak veřejném sektoru. V rámci svého poradenství často identifikuje příležitosti pro získání dodatečné úspory na DPH. Při hledání úspor Petr upozorňuje i na veškerá rizika, která by mohla vést k nežádoucímu doměření daně.

Vedle své specializace se velmi dobře orientuje v aktuálních předpisech v oblasti Intrastatu a spotřební daně, neopomíjí také veškeré souvislosti s daní z příjmů. Od roku 2016 Petr poskytuje také expertní poradenství v oblasti EET. Pro klienty pravidelně školí a veřejně publikuje články o aktuálních tématech ve svých specializacích.

Je registrovaným daňovým poradcem a členem sekce DPH při Komoře daňových poradců ČR.

Hovoří česky, s klienty komunikuje také v angličtině.