arrow_upward
Petr Slavíček

Petr Slavíček

Partner, Head of Audit & Assurance

Audit individuálních a konsolidovaných závěrek | Prověrky účetních závěrek nebo jejich částí | Sestavení individuálních a konsolidovaných závěrek | Poradenské služby v oblasti auditu a účetnictví

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Petr Slavíček spolupracoval s auditorskými tým společnosti BDO již při svém studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Auditu a poradenství se věnuje od ukončení studií v roce 1994. Od roku 2007 je partnerem ve společnosti BDO Audit s.r.o. S platností od 1.6.2022 je vedoucím partnerem auditních a ověřovacích služeb.

Je auditorem registrovaným Komorou auditorů České republiky.


Petr Slavíček se zaměřuje na problematiku IFRS, finančních derivátů a zajišťovacího účetnictví. V rámci skupiny BDO byl jmenován do pozice IFRS country leader. Nad rámec auditu podnikatelských subjektů se věnuje též problematice rozpočtových a neziskových organizací, u nichž provádí audity a poradenské služby.


Pan Slavíček hovoří česky a anglicky.