• Finanční instituce

Finanční instituce

Banky a poskytovatelé finančních služeb

Prostřednictvím svého odborného centra pro bankovnictví a finance společnost BDO ve snaze vyhovět nárokům globalizovaného finančního světa nabízí řešení, která důsledně zohledňují trendy na trhu.

Žádné jiné odvětví zřejmě v současnosti není vystaveno tak rychlé změně jako poskytovatelé finančních služeb. Postupující globalizace trhů, výrazná konkurence a zejména globální finanční krize vyžadují, aby banky a další poskytovatelé finančních služeb byli podrobně seznámeni s příslušnými požadavky a potenciálním řešením.

Díky mnohaletým zkušenostem s působením jako auditoři a poradci v malých i velkých společnostech poskytujících finanční služby Vás můžeme komplexně a kompetentně podpořit, pokud jde o zákonem stanovené a dobrovolné roční a konsolidované účetní závěrky, úspěšné plánování a realizaci podnikových transakcí či reagování na problémy v oblasti daňových předpisů.

 

Audity a s audity související služby

 • Zákonem vyžadované každoroční audity banky, investičních fondů a investičních společností v souladu s Českými účetními standardy (CZ GAAP), Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), předpisy upravujícími zprávy auditorů a dalšími předpisy.
 • Audity systémů řízení rizik
 • Provádění ustanovení zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • Provádění a dodržování předpisů upravujících dodržování požadavků a předpisů (compliance)
 • Audity jednotlivých operací souvisejících s obchodováním a půjčkami
 • Úplné nebo částečné provádění interních auditů s přihlédnutím ke všem regulačním požadavkům
 • Ve složitých případech nebo ve specifických oblastech podpora probíhajícího interního auditu
 • Krátkodobé provádění úkolů souvisejících s auditem při maximálním vytížení nebo ve snaze zajistit náhradu za nepřítomné zaměstnance
 • Bezpečnost IT (bezpečnost datových center, plány reakce na mimořádné situace, internetová bezpečnost, autorizační systémy)
 • Audity IT (IT aplikace, paralelní audity projektů, ochrana údajů, auditorské nástroje)
 • Dodržování požadavků a předpisů v oblasti IT
 • IT architektura

 

Rozsah poradenských služeb:

 • Poradenské služby pro domácí a zahraniční investiční fondy
 • Poradenství související se všemi bankovními aspekty zdanění zúčtování
 • Zdanění derivátů
 • Poradenství související s restrukturalizací
 • Poradenství ke strukturálním aspektům dopadů regulace
 • Rozvoj struktur, systémů a dokumentace vztahující se k dodržování požadavků a předpisů (compliance)
 • Podávání žádostí regulátorům o schválení nových operací a produktů
 • Provádění finančních, právních a daňových hloubkových kontrol a náležité péče
 • Analýza strategických obchodních modelů
 • Analýza integrovaného střednědobého podnikového plánování na základě hodnoty
 • Analýza krátkodobého a strukturálního plánování likvidity
 • Posuzování a oceňování aktiv a podniků