• Forenzní služby

Forenzní služby

  • Služby zaměřené na odhalení účetních podvodů, zpronevěr a obdobných protiprávních stavů nebo jednání uvnitř účetní jednotky
  • Šetření a prevence bezpečnostních incidentů
  • Prověření interních kontrolních mechanizmů proti podvodům
  • Prověření loajality zaměstnanců a dodržování programů firemní etiky
  • Stanovení opatření nutných k prevenci