Řízení rizik

Jak proměnit hrozby v příležitosti?

Svět a společnosti čelí bezprecedentním změnám. Jak dokazuje historie mnoha společností, pryč jsou mnohé ze starých jistot. A změna s sebou přináší riziko. Zásadně důležité je dnes umění přizpůsobit se a změn využít ve svůj prospěch.

Změny zasahují do všech oblastí: prudký technologický rozvoj, změny v obchodních modelech, tlak na snižování cen, náklady vyplývající z klimatických změn, nestabilní mezinárodní prostředí, celní bariéry a další. Každá z těchto výzev vyžaduje včasnou a adekvátní odpověď. Funkční systém řízení rizik umí držet hrozby na uzdě a výzvy proměňovat v příležitosti. Řízení rizik tak představuje klíč k úspěchu společnosti.

Navíc zavedení systému řízení rizik (Enterprise Risk Management, ERM) už dnes není jen otázkou rozhodnutí vedení. Zainteresované strany, včetně investorů, klíčových partnerů, regulátorů a veřejnosti, očekávají, že vedení bude obezřetně identifikovat, posuzovat a reagovat na rizika.

Členové vrcholového vedení proto oceňují, že jim systém řízení podnikových rizik umožňuje:

 • dosahovat jasně formulovaných důležitých cílů
 • účinně a efektivně využívat zdroje
 • vykazovat transparentní a spolehlivé provozní a finanční údaje
 • dosahovat souladu s právními a jinými normami.

Efektivní řešení

BDO pomáhá společnostem a organizacím navrhovat a implementovat praktický a nákladově efektivní systém řízení podnikových rizik. Vycházíme z našich zkušeností ze soukromého i veřejného sektoru. Naše týmy po celém světě pomohly mnoha organizacím zavádět a zlepšovat procesy pro řízení strategických, provozních, finančních a compliance rizik.

Základem každého řešení v oblasti řízení rizik je pochopení vnitřního a vnějšího prostředí klienta a odvětví, v kterém klient působí. Jsme také přesvědčení, že řízení rizik nemá znamenat pouhé „utahování šroubů“ a že riziko a příležitost jsou dvě strany téže mince. Jen zkušený risk manažer dokáže poznat, kdy zbytečné kontroly dusí byznys a kdy je vhodné zdravě zariskovat.

Naše služby zahrnují:

 • pomoc s definováním tzv. rizikového apetitu a strategie řízení rizik
 • nastavení a zavedení procesů pro řízení rizik
 • identifikaci, hodnocení a monitoring rizik
 • pomoc se zvolením adekvátní reakce na rizika
 • nastavení kontrolních mechanismů ke snížení rizik
 • audit systému řízení rizik nebo vybraných rizik
 • školení.