Povinnosti pod kontrolou

Společnosti a organizace po celém světě čelí vzrůstající regulaci a je proto stále obtížnější dodržovat soulad se všemi pravidly, nařízeními a zákony a vyhnout se tak případným sankcím.  Tzv. „compliance“ se netýká pouze trestněprávních předpisů, ale zahrnuje i další problematiku jako je ochrana osobních údajů, prevence korupce a podvodů, pracovní a smluvní právo.

Komplexní regulace tedy zasahuje téměř do všech odvětví. Velká frekvence změn předpisů a nepřehledná výkladová praxe navíc ještě zvyšuje hrozbu nesouladu. Způsobem, jak těmto hrozbám čelit, je funkční systém řízení compliance rizika. Proč byste se měli compliance věnovat?

 • dosáhnete souladu s právními a jinými normami
 • zajistíte, že činnosti uvnitř organizace budou v souladu s vnitřními předpisy
 • dodržíte požadavky vyplývající ze smluvní dokumentace

Systém řízení compliance rizik umožňuje jasné stanovení priorit při řízení firmy a podle těchto priorit rozhodnout o alokování přiměřených zdrojů.

Součástí řízení compliance rizika by měl být jasně formulovaný compliance program. Jedná se o soubor pravidel a postupů, jejichž cílem je zamezení porušování právních předpisů, etických pravidel a prevence korupce. Nepřehlédnutelnou výhodou funkčního compliance programu je možnost vyvinit se z trestní odpovědnosti právnických osob.

 

Efektivní řešení

BDO pomáhá společnostem a organizacím navrhovat a implementovat praktická a nákladově efektivní řešení pro řízení compliance rizik. Vycházíme z našich zkušeností ze soukromého i veřejného sektoru. Rádi vás podpoříme v následujících oblastech:
 • pomoc s nastavením compliance programu a protikorupčních opatření
 • ochrana oznamovatelů (whistleblowing), příjem a šetření oznámení
 • ochrana soukromí a GDPR • opatření proti praní špinavých peněz (AML)
 • distribuce pojištění (IDD)
 • identifikace, hodnocení, snížení a monitoring compliance rizik
 • compliance audity
 • out-sourcing funkce compliance a pověřence pro ochranu osobních údajů
 • školení


Hlavní kontaktní osoby