arrow_upward

Ochrana soukromí a GDPR

Pragmatický přístup ke zvládnutí GDPR

GDPR nabylo účinnosti 25. 5. 2018. Pro všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU, znamenalo GDPR vznik nových povinností v souvislosti se zvýšením ochrany práv občanů EU.

Požadavky GDPR vyžadují, aby společnosti identifikovaly a vyhodnotily rizika spojená se zpracováním osobních údajů jejich zaměstnanců a klientů a zavedly opatření ke snížení těchto rizik. V nařízení není snadné se zorientovat, proto pro vás BDO připravilo desatero jednoduchých a srozumitelných kroků, které vás požadavky GDPR provedou.

GDPR

Desatero úspěšné implementace GDPR

Den 28.1.2018 byl Dnem ochrany osobních údajů. Při této příležitosti vytvořila společnost BDO Audit stručnou a přehlednou příručku k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (známé jako GDPR). Příručku jsme nazvali Desatero úspěšné implementace GDPR. Jako pozornost ke Dni ochrany osobních údajů jsem příručku uvolnili zdarma ke stažení z našich webových stránek. Věříme, že příručka pro Vás bude dobrým průvodcem při přípravě na GDPR.
Desatero úspěšné implementace GDPR

Efektivní řešení

Odborný tým BDO vyvinul nástroje, které minimalizují náklady a rizika spojená s problematikou a požadavky GDPR.

Implementace GDPR se dělí do dvou základních fází: analytické a realizační. V rámci analytické fáze identifikujeme klíčová rizika a oblasti, ve kterých není shoda s GDPR. Společně s riziky a jejich závažností navrhneme pragmatická optimalizační opatření a plán kroků k dosažení souladu s GDPR. V návaznosti na závěry rozdílové analýzy vám pomůžeme zavést účinná opatření, díky nimž naplníte požadavky GDPR. Konkrétně vás můžeme podpořit v těchto oblastech:

  • rozdílová analýza / audit GDPR
  • zpracování registru osobních údajů
  • zpracování analýzy rizik pro práva a svobody subjektů údajů
  • posouzení vlivu pro ochranu osobních údajů
  • provedení tzv. balančních testů
  • nastavení procesů a příprava kompletní GDPR dokumentace
  • zajištění linky pro oznamování GDPR incidentů a šetření GDPR incidentů
  • nastavení kamerového systému z hlediska GDPR
  • zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů
  • školení (semináře, e-learning)

Hlavní kontaktní osoby