arrow_upward

Distribuce pojištění (IDD)

Zákon o distribuci pojištění, který je účinný od 1. 12. 2018 a vychází z evropské směrnice známé jako IDD (Insurance Distribution Directive), zpřísnil pravidla pro pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatele při prodeji pojistných produktů.

Požadavky na kontroly distribuční sítě

Jste pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel a přemýšlíte, jak zajistit kontroly distribuce pojištění? Řešíte, jak splnit přísné požadavky legislativy a současně optimálně alokovat svoje zdroje? Chcete mít jistotu, že splníte náročná očekávání České národní banky?

Ústředním bodem zákona i evropské směrnice je posílení ochrany spotřebitele. V praxi to znamená, že musíte věnovat ještě více pozornosti kvalitnímu nastavení distribuce pojištění. To není možné bez pravidelných a účinných kontrol. Mezi takové kontroly podle České národní banky patří především:

 • kontroly na místě v rámci distribuční sítě,
 • kontroly klientských složek,
 • kontrolní telefonáty („welcome calls“) a předstíraný zájem o zprostředkování pojistného produktu („mystery shopping“),
 • kontroly souladu faktického obchodního chování pojišťovacího zprostředkovatele s deklarovanými informacemi, 
 • monitoring a vyhodnocení produkčních ukazatelů.

Fungující kontroly jsou nezbytné, abyste měli jistotu, že nabízíte vhodné pojistné produkty těm, kteří je potřebují a že postupujete řádně a s odbornou péčí.

Efektivní řešení kontrol

BDO pomáhá finančním institucím implementovat praktický a nákladově efektivní systém kontrol distribuce pojištění. Základem každého řešení je pochopení vnitřního a vnějšího prostředí klienta, pojistných produktů, které nabízí a používaných distribučních kanálů.

Rádi vás podpoříme v následujících oblastech:

 • rozdílová analýza/audit IDD
 • nastavení kontrol a procesů a příprava související dokumentace
 • provádění kontrol, včetně kontrol na místě v rámci distribuční sítě
 • zajištění „welcome calls“ a „mystery shoppingu“
 • analýza a vyhodnocení dat získaných klientem
 • příjem a šetření oznámení porušení předpisů

Naše zkušenosti

BDO dlouhodobě podporuje mezinárodní i české pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatele v oblasti auditu a poradenství. Náš specializovaný tým složený z odborníků z různých oborů (finanční, právní, IT) je připraven poskytnout vám prvotřídní služby. 


Hlavní kontaktní osoby