Transakční poradenství: M&A a Due Diligence

Stojíte se svou společností na pomyslné křižovatce a nejste si jisti, jak dál? Nevíte, zda svou firmu prodat či naopak s ní expandovat? Vybudovali jste společnost a nemáte následovníky?

Ať jste český subjekt, který si klade podobné otázky strategického charakteru, nebo jste zahraniční investor, který zamýšlí vstoupit trh nebo jen potřebujete v první fázi provést analýzu pro Vás neznámého trhu, naši odborníci z týmu Mergers & Acquisitions (transakčního poradenství) se o Vás s náležitou péči postarají a provedou Vás celým procesem.

Nabídneme Vám služby:

Financování

 • analýza a posouzení situace společnosti,
 • návrh variant nejvhodnějšího postupu,
 • pomoc při tvorbě či úpravě business plánu,
 • volba optimálních zdrojů financování z řad individuálních či institucionálních investorů (investiční fondy, banky apod.),
 • oslovení a komunikace s finančními investory či ústavy,
 • výběr vhodného poskytovatele financování,
 • vyjednání podmínek financování,
 • asistence při uzavírání smluvní dokumentace.

Nákup podniku

 • identifikace vhodného podniku k nákupu,
 • návrh akviziční strategie a kontaktování majitele cílového podniku,
 • vedení celého procesu nákupu včetně koordinace případných dalších poradců,
 • finanční a daňová prověrka hospodaření kupovaného podniku (investorské due diligence),
 • ocenění kupovaného podniku,
 • pomoc při zajištění financování nákupu podniku,
 • vyjednání nejlepších dosažitelných podmínek koupě podniku,
 • asistence při podpisu smluvní a dalších transakčních dokumentů,
 • pomoc s vypořádáním (dokončením) koupě podniku.

Oceňování a finanční modelování

 • pomoc při tvorbě či úpravě finančního plánu za účelem ocenění,
 • rychlé indikativní ocenění,
 • ocenění založené na metodě diskontovaných peněžních toků.

Post akviziční poradenství

 • pomoc při začlenění koupeného podniku do organizačních struktur kupujícího s cílem maximalizace synergií a úspor v nákladech,
 • nastavení reportingu,
 • migrace do nového účetního systému,
 • nastavení konsolidace.
 • Nastavení odběratelsko-dodavatelského řetězce, rizika a funkce jednotlivých subjektů
  • Ekonomické/obchodní hledisko
  • Optimalizace daňového zatížení
  • Dokumentace k převodním cenám, závazné posouzení (APA)

Prodej podniku

 • analýza a posouzení situace,
 • návrh variant prodejní strategie,
 • identifikace potenciálního zájemce či zájemců,
 • zpracování informací pro vybrané kupce (informační profil, informační memorandu, data room),
 • finanční a daňová prověrka hospodaření prodávaného podniku (vendor due diligence),
 • pomoc s přípravou business plánu podniku,
 • příprava a řízení celého prodejního procesu,
 • vyjednání nejlepších dosažitelných podmínek prodeje podniku,
 • asistence při podpisu smluvní a dalších transakčních dokumentů,
 • pomoc s vypořádáním (dokončením) prodeje podniku.

Restrukturalizace a reorganizace

 • analýza a posouzení situace podniku/skupiny,
 • návrh variant restrukturalizačního postupu,
 • pomoc s vypracováním restrukturalizačního plánu,
 • realizace restrukturalizace včetně komunikace s bankami a případnými dalšími věřiteli,
 • reorganizace skupiny, včetně snížení rizika pro vlastníka, klíčové manažery, statutární orgány,
 • nastavení interního auditu a controllingu,
 • forenzní šetření.