Forenzní služby

Forenzní tým společnosti BDO poskytuje podporu organizacím různých velikostí a pomáhá jim řešit významné záležitosti týkající se podvodů a korupce, účetních nesrovnalostí a široké škály problémů s dodržováním předpisů. Díky úzkému propojení s odborníky z jiných odborných oddělení vám zajistíme komplexní pomoc a radu v následujících oblastech:

  • forenzní audity
  • šetření a prevence bezpečnostních a GDPR incidentů
  • šetření oznámení porušení právních předpisů nebo korupce (whistleblowing)
  • prověření interních kontrolních mechanizmů proti podvodům
  • prověření loajality zaměstnanců a dodržování programů firemní etiky
  • stanovení opatření nutných k prevenci

 

Hlavní kontaktní osoby