Interní infrastruktura,
počítačové sítě,
bezdrátové sítě

Testování infrastruktury je penetrační test, který je zaměřen na posouzení zranitelnosti počítačových systémů, síťových zařízení a rozsahů IP adres s cílem identifikovat zranitelnosti, které by mohly být zneužity. Testování by mělo být prováděno jak z vnějšku organizace, tak zevnitř organizace.

Testování infrastruktury lze také využít k testování, zda organizace dodržuje bezpečnostní politiky a jak účinně dokáže reagovat na bezpečnostní hrozby. 

Testování rovněž dokáže poskytnout jistotu, že testované systémy a bezpečnostní kontroly byly nakonfigurovány v souladu s osvědčenými bezpečnostními postupy a že v cílovém systému v době testu nejsou žádné zranitelnosti.  Pokud jsou jakékoliv zranitelnosti nalezeny, je potřeba je odstranit dříve, než dojde k útoku nebo narušení bezpečnosti.

Počítačové a bezdrátové sítě

Při penetračním testu počítačových a bezdrátových sítí prověřuje penetrační tester síťové prostředí z hlediska bezpečnostních zranitelností. Síťové penetrační testy lze dále rozdělit do dvou kategorií, a to externí testy a interní testy. 

Při penetračním testu počítačových a bezdrátových sítí se zaměřujeme na následující oblasti:

 • Konfigurace brány firewall
 • testování obcházení brány firewall
 • Analýza stavové inspekce
 • klamání systému prevence narušení
 • Útoky na úrovni DNS


Typy penetračního testování:

 • Externí penetrační testování

  Externí penetrační testování a hodnocení zranitelností. Obvykle se provádí na dálku a posuzují se externí bezpečnostní služby vystavené internetu.

 • Interní penetrační testování 

  Interní penetrační testování nebo posouzení zranitelností. Provádí se připojením do vaší interní sítě a posouzením interních zařízení nebo rozsahů IP adres sítě z hlediska zranitelnosti

Začlenění penetračního testování do bezpečnostního programu má několik klíčových výhod:

 • Pomáhá splnit požadavky na předpisy a bezpečnostní zásady. Penetrační testování je
  v některých odvětvích výslovně vyžadováno a provádění penetračního testování pomáhá tento požadavek splnit a vyhodnocovat stávající bezpečnostní politiky z hlediska případných nedostatků.
 • Pomáhá Vám vyhodnotit Vaši infrastrukturu. Infrastruktura, jako jsou firewally a servery DNS, je veřejně přístupná. Jakékoli změny provedené na infrastruktuře mohou způsobit zranitelnost systému. Penetrační testování pomáhá identifikovat reálné útoky, které by mohly být úspěšné při přístupu do těchto systémů.
 • Identifikuje zranitelnosti. Penetrační testování webových aplikací odhalí mezery v aplikacích nebo zranitelné trasy v infrastruktuře dříve než útočník.

Hlavní kontaktní osoby