• Kybernetická odolnost

KYBERNETICKÁ ODOLNOST

Soukromé i veřejné organizace vždy podstupují určitá rizika v úsilí naplňovat své záměry a zajistit své efektivní fungování. Nemusíte však v žádném případě pasivně přijímat veškerá rizika spojená
s předmětem Vaší činnosti. Právě naopak - ofenzivní přístup k rizikům prostřednictvím jejich efektivního řízení a správy Vám umožní úspěšně zvládat tato rizika, minimalizovat jejich dopady na chod organizace a náklady na jejich eliminaci dostat na předvídatelnou a ekonomicky odpovídající úroveň.

Komplexní kybernetická bezpečnost je nutností, avšak pro organizace na středním trhu může být obtížné vybudovat a udržovat silnou kybernetickou obranu. Udržet krok s neustále se vyvíjejícím prostředím kybernetických hrozeb je běh na dlouhou trať. Narušení bezpečnosti nebo útoky mají různé důsledky, od pokut až po ztrátu produktivity, snížení reputace, důvěry zákazníků a žaloby. Vybudování komplexního programu je dnes nutností pro zmírnění kybernetických rizik a minimalizaci negativních dopadů na krátkodobé i dlouhodobé obchodní cíle.

Nabízíme Vám integrované portfolio pragmatických řešení a tým zkušených profesionálů. Pomůžeme Vám posoudit stávající procesy a postupy a zároveň nastavit systém řízení tak, aby odpovídal jedinečnému prostředí Vaší organizace.