arrow_upward

Testování zranitelností

Kybernetické útoky a jejich úspěšnost při narušení sítě jsou stále častější a sofistikovanější. Základem mnoha úspěšných kybernetických útoků jsou zranitelnosti, které existují v síťové infrastruktuře, softwarových aplikacích a v samotných lidech, kteří tyto sítě a aplikace používají.

Nepřetržitá detekce a ochrana před útoky kdykoli a kdekoli je velmi důležitá. V BDO využíváme řešení od špičkové společnosti. Jedná se o cloudovou službu, která vám poskytuje okamžitý globální přehled o tom, kde mohou být vaše IT systémy zranitelné vůči nejnovějším internetovým hrozbám a jak je chránit. Pomáhá vám průběžně identifikovat hrozby a monitorovat neočekávané změny v síti dříve, než se promění v narušení. Oproti penetračnímu testování je zde zásadní rozdíl ve způsobu testování. Testování zranitelnosti je realizováno plně automatizovaně, penetrační testování je realizováno manuálně.

NÁŠ PŘÍSTUP A ŘEŠENÍ:


  • Identifikace prostředí z vnějšího i vnitřního perimetru.
  • Návrh provedených testů.
  • Realizace navržených testů.
  • Vytvoření závěrečné zprávy a návrh opatření pro snížení rizik.

Výstupem testu je závěrečná zpráva, která obsahuje:

  • Záznam o provedení testu obsahující podrobnosti o zkoušených metodách a postupech průniku.
  • Přehled dosažených výsledků zahrnující získané přístupové údaje, informace apod.
  • Seznam zranitelností, kterých bylo využito k provedení průniku.

Testování zranitelnosti - služby

K zajištění spolehlivého zabezpečení potřebujete úplný, průběžně aktualizovaný a podrobný soupis prostředků IT.

Náš tým využívá špičkový nástroj, který automaticky zjišťuje, normalizuje a katalogizuje všechny komponenty vašeho datového centra: servery, databáze, síťové prvky, úložné jednotky a další. Zachycuje podrobné informace, jako jsou spuštěné služby, nainstalovaný software, provoz, životní cykly hardwaru/softwaru, softwarové licence, zranitelnosti, a tyto informace zveřejňuje prostřednictvím vlastních ovládacích panelů, automatizovaných sestav a vyhledávacích dotazů.

Webové aplikace často trpí zranitelnostmi a chyby konfigurací kvůli špatnému kódování a chybným zásadám zabezpečení, které může do sítě umístit téměř kdokoli.

Velké organizace mají stovky, dokonce tisíce aplikací. Naše řešení pomocí Qualys WAS Vám poskytne přehled a kontrolu tím, že vyhledává oficiální a "neoficiální" aplikace v celém Vašem prostředí a umožňuje je kategorizovat.

  • Vyhledávání schválených a neschválených webových aplikací v síti pomocí průběžného a komplexního zjišťování a katalogizace aplikací.
  • Organizujte svá data a sestavy pomocí vlastních štítků s přizpůsobitelným označováním prostředků webových aplikací.

Hlavní kontaktní osoby