• Testování zranitelností

TESTOVÁNÍ ZRANITELNOSTÍ

Kybernetické útoky a jejich úspěšnost při narušení sítě jsou stále častější a sofistikovanější. Základem mnoha úspěšných kybernetických útoků jsou zranitelnosti, které existují v síťové infrastruktuře, softwarových aplikacích a v samotných lidech, kteří tyto sítě a aplikace používají.

Nepřetržitá detekce a ochrana před útoky kdykoli a kdekoli je velmi důležitá. V BDO využíváme řešení od špičkové společnosti. Jedná se o cloudovou službu, která vám poskytuje okamžitý globální přehled
o tom, kde mohou být vaše IT systémy zranitelné vůči nejnovějším internetovým hrozbám a jak je chránit. Pomáhá vám průběžně identifikovat hrozby a monitorovat neočekávané změny v síti dříve, než se promění v narušení. Oproti penetračnímu testování je zde zásadní rozdíl ve způsobu testování. Testování zranitelnosti je realuzováno plně automatizovaně, penetrační testování je realizováno manuálně.

NÁŠ PŘÍSTUP A ŘEŠENÍ:

  • Identifikace prostředí z vnějšího i vnitřního perimetru.
  • Návrh provedených testů.
  • Realizace navržených testů.
  • Vytvoření závěrečné zprávy a návrh opatření pro snížení rizik.

Výstupem testu je závěrečná zpráva, která obsahuje:

  • Záznam o provedení testu obsahující podrobnosti o zkoušených metodách a postupech průniku.
  • Přehled dosažených výsledků zahrnující získané přístupové údaje, informace apod.
  • Seznam zranitelností, kterých bylo využito k provedení průniku.