• Incident Response

INCIDENT RESPONSE

V dnešním stále více rostoucím on-line světě podniky sdílejí své informace - s dodavateli, smluvními partnery a dokonce i se zákazníky, z nichž mnozí nyní požadují snadnější a otevřenější přístup.

S větším sdílením dat však přichází i větší riziko. A organizace si začínají uvědomovat potřebu bezpečnostních opatření a opatření na ochranu soukromí. Abyste mohli tyto potřeby strategicky vyvážit, efektivně fungovat a aktivně sledovat budoucí cíle, potřebujete na své straně správný tým.

Tým BDO pro řešení kybernetických incidentů rychle nasazuje a řídí všechny aspekty kybernetického vyšetřování. Díky našemu přístupu, který efektivně spojuje lidi, technologie a informace o hrozbách do přizpůsobených služeb a škálovatelných pro každou jedinečnou situaci. Tuto komplexní úroveň služeb poskytujeme s ohledem na specifickou strukturu organizace, rozpočtová omezení a regulační prostředí.