arrow_upward

Incident Response

V dnešním stále více rostoucím on-line světě podniky sdílejí své informace - s dodavateli, smluvními partnery a dokonce i se zákazníky, z nichž mnozí nyní požadují snadnější a otevřenější přístup.

S větším sdílením dat však přichází i větší riziko. A organizace si začínají uvědomovat potřebu bezpečnostních opatření a opatření na ochranu soukromí. Abyste mohli tyto potřeby strategicky vyvážit, efektivně fungovat a aktivně sledovat budoucí cíle, potřebujete na své straně správný tým.

Tým BDO pro řešení kybernetických incidentů rychle nasazuje a řídí všechny aspekty kybernetického vyšetřování. Díky našemu přístupu, který efektivně spojuje lidi, technologie a informace o hrozbách do přizpůsobených služeb a škálovatelných pro každou jedinečnou situaci. Tuto komplexní úroveň služeb poskytujeme s ohledem na specifickou strukturu organizace, rozpočtová omezení a regulační prostředí.

Incident Response - služby

V každé firemní síti probíhá obrovské množství procesů – od přihlašování, přes spouštění různých skriptů, aktualizace a stahování až po pokročilé úpravy konfigurace. Všechny tyto procesy musí spravovat IT administrátoři. Velké množství procesů má nevyhnutelně negativní vliv na bezpečnost, protože zvyšuje pravděpodobnost incidentu. 

Naše služby reakce na incidenty zahrnují:

  • Forenzní analýza, eradikace a náprava s rychlou odezvou.
  • Průběžné monitorování a analýza hrozeb: Monitorování a analýza sítě po incidentu, které integrují a doplňují stávající řešení zabezpečení IT, aby bylo možné zjistit, zda nějaké přetrvávající nebo další hrozby nadále představují hrozbu pro síť.
  • Pokročilé vyhledávání hrozeb: Využití pokročilých algoritmů založených na útocích, analýzách a zpravodajství z temných webů vyvinutých bývalými bezpečnostními experty na vládní úrovni k identifikaci skrytých hrozeb ze strany národních států, insiderů a dalších sofistikovaných aktérů, které nelze odhalit tradiční analýzou IT a kybernetické bezpečnosti.
  • Operační připravenost k reakci na incidenty: Komplexní programy prevence incidentů, které zahrnují školení a hodnocení zranitelnosti, jakož i penetrační testy, phishingové kampaně a Red/Blue Team. BDO také využívá poradce pro ochranu osobních údajů, technologie a podnikání spolu s účetními odborníky, kteří pomáhají se všemi potřebami před a po reakci na incident.
  • Plánování reakce na incident: Vypracování a testování komplexních plánů reakce na incident s cílem minimalizovat dopad narušení bezpečnosti dat, včetně identifikace příčiny a zavedení nápravných opatření pro postižené oblasti. Náš tým odborníků zohledňuje firemní procesy i role a odpovědnosti jednotlivých osob v rámci celé organizace.

Počítačová kriminalistika vyžaduje jedinečnou kombinaci technických, právních, účetních, vyšetřovacích a komunikačních dovedností. Ve spolupráci s Vámi zabezpečíme a shromáždíme elektronické informace, analyzujeme výsledky a předložíme komplexní přehled transakcí, komunikace nebo náznaků manipulace. Představíme Vám fakta a analýzy, které Vám umožní řešit potřeby soudních sporů a vhodně reagovat na obvinění.

Náš zkušený tým kombinuje bohaté znalosti a technologickou odbornost a poskytuje technická řešení a podporu vyšetřování. Tým pomáhá se zachycením a obnovou elektronických dat pro účely vyšetřování a přezkumu, a to způsobem, který zajistí jejich přípustnost u trestních i občanskoprávních soudů v různých jurisdikcích.

Zobrazování a analýza dat

Můžeme diskrétně přistupovat k počítačům, sítím a dalším paměťovým médiím a pořizovat jejich obraz, stejně jako provádět hloubkovou analýzu. Zachováváme řetězec úschovy a dokumentujeme naše postupy, které uvádějí, kdy byla data řádně zaúčtována a uchována.

Firemní vyšetřování

Naše služby v oblasti vyšetřování podvodů zahrnují shromažďování a analýzu vhodných důkazů, výslechy svědků a údajného pachatele (pachatelů), identifikaci fondu pro vymáhání pohledávek, spolupráci s regulačními orgány, orgány činnými v trestním řízení a právníky a zajištění důkazů.

Hlavní kontaktní osoby