• Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti

ŠKOLENÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Snižte kybernetické riziko prostřednictvím školení zaměstnanců. 

Téma kybernetické bezpečnosti úzce souvisí s dynamickým rozvojem moderních technologií a jejich každodenním využitím ve všech oblastech lidského působení. 

To, co dříve bylo obyčejnou elektronikou nebo ještě dříve pouhým mechanickým předmětem, má dnes „vlastní mozek“, což je nesporně velkou výhodou a ulehčením zásadního počtu činností, potažmo povinností. Důležité však je, že pokud chceme, aby tento umělý mozek dobře fungoval a byl nám ku prospěchu, měli bychom dodržovat určitá pravidla. 

NÁŠ PŘÍSTUP A ŘEŠENÍ

Koncoví uživatelé jsou obvykle tím nejslabším místem Vaší síti, a proto je znalost rizik, prevence
a ochrana zásadní pro bezpečnost celé společnosti. Vaši zaměstnanci potřebují školení v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, aby chránili sebe a Vaši společnost před kybernetickými útoky, aby se naučili všechna důležitá pravidla a zásady bezpečnosti práce online. Tím, že zaměstnance informujete
o bezpečnostních hrozbách, o tom, jak by na ně mohli reagovat, a o tom, jaké postupy mají následovat při identifikaci hrozby, posilujete nejzranitelnější články v řetězci. 

Naše školení koncipujeme vždy podle aktuální situace a realizujeme ho buďto prezenční formou, či pomocí webináře. Celková doba nikdy nepřesáhne 2 hodiny času.Pro prezenční školení doporučujeme max. 30 osob na jeden blok. V případě vyššího počtu velmi klesá možnost interakce.

Mezi častá témata a naše doporučovaná vždy patří:

  • Jaké jsou aktuální hrozby a proč je vlastně kybernetická bezpečnost tak důležitá.
  • Příběhy z různých reálných útoků a jaké měly dopady.
  • Jak může vypadat podvržený email, stránka, či škodlivá aplikace.
  • Pročřešit kybernetickou bezpečnost i ve svém soukromí.
  • Jak vypadá kybernetický útok a jak dlouho trvá.Jaké mohou být dopady nejen na společnost.

Školení můžeme realizovat několika formami:

  • Offline školení přímo ve Vaši společnosti formou přednášky.
  • Online školení přes MS Teams.
  • Elektronický kurz, který obsahuje spoustu praktických příkladů, kreativních prvků, tipů atd. Kurz je ukončen závěrečným testem, výsledkem kterého je certifikát potvrzující úspěšné splnění kurzu.