Znalecký posudek: změna paradigmatu?

Nová znalecká legislativa a postupné soudní výklady a nauka posouvají i uvažování znalce. Dlouhodobě se zákon a soudní výklady snaží o objektivnější psaní posudků. Ukážeme si dva nové instituty, které budou mít vliv na způsob psaní posudků, a poukážeme také stručně na další novinky.

 

Komunikace, odměna

Zákon předpokládá předběžné projednání znaleckého úkolu mezi zadavatelem a znalcem, včetně stanovení lhůty. Zákon dále posiluje nezávislost znalce způsobem dohadování odměny za posudek. Odměna musí být dohodnuta před započetím prací a nesmí být závislá na výsledku. V úvahu tedy připadá buď stanovení fixní odměny, nebo stanovení hodinové sazby a odsouhlasování hodin. 

 

Nejistý závěr?

Zákon na jednom místě a prováděcí vyhláška na několika místech slovy „pokud podklady nebo metoda neumožňují znalci vyslovit jednoznačný závěr, uvede znalec skutečnosti snižující přesnost závěru“ požaduje, aby se znalec kriticky podíval na své díla, a aby sdělil, zdali je závěr jistý nebo jen pravděpodobný. Je to velká novinka. Není jednoduché kriticky hodnotit vlastní práci. Od znalců to nově vyžaduje změnu uvažování. Je to jednoznačně požadavek na objektivnost posudku.

 

Kontext (souvislosti)

Soudci v poslední době od znaleckého posudku očekávají hlavně kontext, tedy vysvětlení souvislosti případu. Potřebují pochopit „o čem ten případ je“. Totéž očekávají i od posudků, které si nechávají zadat účastníci řízení, to jak v trestní, tak v civilní věci. V případě, že se soudce kontext nedozví, hledá ho v jiných zdrojích informací.Znalec by proto měl podstatu sporu vysvětlit i nad rámec zadaných otázek a to nezávisle a objektivně. Není to pro znalce jednoduché, pokud si myslí, že zadavateli takzvaně “musí vyjít vstříc“. Proto jen nerad sděluje informace, o kterých si myslí, že by mohly zadavateli uškodit. Znalec ovšem není podjatý a nemá poměr k věci, ani účastníkovi. Měl by tedy psát posudek objektivní a nestranný. Opět je zde vyžadována změna uvažování znalce.

 

Shrnutí

Nová znalecká legislativa se ještě znalcům „nedostala pod kůži“. Nicméně v budoucnosti budeme svědky proměny znaleckých posudků. Zadavatelům či potenciálním zadavatelům proto doporučujeme, aby před zadáním posudku konzultovali znaleckou otázku se znalcem. Aby se nebáli na úvodním setkání ptát a probírat podstatu sporu či posudku. Mohou se tak vyhnout pozdějším problémům.