Monitoring vybrané legislativy: květen 2023

PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA

Vláda ČR

Národní ekonomická rada vlády řešila důchody, zdravotní prevenci i vzdělávání

Ve čtvrtek 13. dubna 2023 se ve Strakově akademii uskutečnilo další jednání Národní ekonomické rady vlády (NERV). Její členové se spolu s ministry a předsedou vlády České republiky Petrem Fialou věnovali důchodům, vzdělávání i prevenci ve zdravotnictví.
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/narodni-ekonomicka-rada-vlady-resila-duchody--zdravotni-prevenci-i-vzdelavani-204407/

Vláda schválila novelu zákoníku práce. Stanoví se pravidla pro home office, „dohodáři“ budou mít nárok na dovolenou

Novelu zákoníku práce, kterou předložilo MPSV, 5.4.2023 schválila vláda. Návrhem především dochází ke transpozici několika směrnic, novela ale přináší i další novinky nad rámec transpozice. Mezi hlavní změny patří zakotvení práce na dálku. Novinkou bude mimo jiné možnost poskytnout zaměstnancům na home office náhrady nejběžnějších nákladů formou paušálu. Takzvaným „dohodářům“ přináší novela větší předvídatelnost práce a právo na dovolenou. Více informací naleznete v tiskové zprávě MPSV.
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-5--dubna-2023-204202/

Výsledky jednání vlády 29. března 2023

Vláda na svém jednání dne 29. března 2023 mimo jiné schválila Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Pobřeží slonoviny o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-29--brezna-2023-203951/

 

INFORMACE ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

Ministerstvo financí ČR

Rozhovor s generální ředitelkou Finanční správy Simonou Hornochovou

Kromě pošt v Česku zanikne i část poboček finančních úřadů, od července se jich zruší bezmála 80. Podle resortu financí se tak v příštích třech letech ušetří až 150 milionů korun. Povede to ale k větší efektivitě Finanční správy?
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2023/rozhovor-s-generalni-reditelkou-financni-50931/


Finanční správa

Finanční správa zruší 77 územních pracovišť finančních úřadů. Občanům nabídne rozšířené služby včetně výjezdů do obcí v období tzv. daňových kampaní

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství na základě důkladné analýzy využívání územních pracovišť finančních úřadů a rozsahu jimi zajišťovaných činností zruší k 1. 7. tohoto roku 77 územních pracovišť. Tímto krokem vláda plní jeden z bodů svého programového prohlášení – postupně zefektivnit státní správu. Konzultační služby pro občany dotčených obcí budou v úředních dnech zajištěny prostřednictvím telefonických kontaktních linek provozovaných příslušnými finančními úřady. Osobní kontakt a pomoc daňovým subjektům v souvislosti s podáváním daňových přiznání především k dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů fyzických osob zajistí pracovníci finančních úřadů během svých častějších výjezdů do dotčených obcí.
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/financni-sprava-zrusi-77-uzp-fu

Tiskopisy k dani z neočekávaných zisků

Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Ministerstvem financí zveřejňuje předpokládanou podobu tiskopisů vztahujících se k daňovým povinnostem daně z neočekávaných zisků. Tiskopisy budou po dokončení legislativního procesu součástí vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a budou dostupné v databázi tiskopisů.
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy/upozorneni-k-tiskopisum/dan-z-neocekavanych-zisku/tiskopisy-k-dani-z-neocekavanych-zisku

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO firmám pomůže s výzkumem a vývojem. V programu TREND je připraveno 1,35 miliardy korun

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila desátou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji
a inovacích v programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND. Od 6. dubna mohou inovativní podniky žádat o podporu, v podprogramu 1 „Technologičtí lídři” je vyčleněno 1,35 miliardy korun.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-firmam-pomuze-s-vyzkumem-a-vyvojem--v-programu-trend-je-pripraveno-1-35-miliardy-korun--273574/

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Vykročení k online žádosti o důchod. Novelu zákona o sociálním zabezpečení schválila vláda

Vláda schválila novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která přináší několik změn
ve zpracování a výplatě důchodů. Novela především zavádí možnost podání žádosti o důchod online, a to
s účinností od 1. prosince letošního roku. Další významnou úpravou bude zpřehlednění výplatních termínů
a přechod na výplatní období kalendářního měsíce u pojištěnců, kterým důchod vyplácí ČSSZ.
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vykroceni-k-online-zadosti-o-duchod-novelu-zakona-o-socialnim-zabezpeceni-dnes-schvalila-vlada

Změny v pomoci uprchlíkům z Ukrajiny: humanitární dávka nově pomůže i s náklady na bydlení, byt ale musí být zapsán v evidenci

Novela zákona Lex Ukrajina 5 přináší od 1. července některé změny, které souvisí s pomocí ukrajinským uprchlíkům. Humanitární dávka bude pojata jako příspěvek na náklady spojené s životními potřebami a nově také s bydlením. Solidární příspěvek zůstává až do konce června nezměněn.  
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zmeny-v-pomoci-uprchlikum-z-ukrajiny-humanitarni-davka-nove-pomuze-i-s-naklady-na-bydleni-byt-ale-musi-byt-zapsan-v-evidenci

 

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Dotace na pořízení hardware a software právě odstartovaly

O dotaci na pořízení hardware a software ve výši 0,5 – 5 mil. Kč mohou zažádat malé a střední podniky z celé ČR, jimž dotace může pokrýt až 40 % nákladů na informační systémy umožňující komplexní digitalizaci agend (např. manažerské informační systémy), na technologie a hardware sloužící k nevýrobním účelům či
40 % nákladů na služby.
https://www.dotace-optak.cz/aktuality/47-dotace-na-porizeni-hardware-a-software-prave-odstartovaly

Dopady energetické krize zasahují všechny obory. Podniky hledají cestu, jak toto zvládnout

Financování investic do rozvoje firmy může být náročné, zejména pokud nemáte k dispozici dostatek  počátečního kapitálu. Avšak investování do rozvoje firmy se může v dlouhodobém horizontu vyplatit a vrátit se vám v podobě zisku. Takovou finanční podporu představuje i dotační výzva z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost: ÚSPORY ENERGIE, která je určena na realizaci úsporných opatření pro malé, střední i velké podniky.
https://www.dotace-optak.cz/aktuality/46-dopady-energeticke-krize-zasahuji-vsechny-obory-podniky-hledaji-cestu-jak-toto-zvladnout