Článek:

Monitoring vybrané legislativy: říjen 2022

21.10.2022

Lukáš Voráček |
Petr Linx, Senior Manager |

Připravovaná legislativa

VLÁDA ČR 

Výsledky jednání vlády 14. září 2022 

Dne 14.9.2022 vláda schválila návrh novely zákona o spotřebních daních, kterou chce prodloužit snížení sazby spotřební daně na naftu o 1,50 koruny na litr i po 30. září, a to až do konce roku 2023. Poslanecká sněmovna projednala návrh zákona ve zrychleném čtení a byl podepsán prezidentem dne 21.9.2022. 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-14--zari-2022-199204/ 

 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA ČR 

Smlouva o sociálním zabezpečením mezi ČR a Brazilskou federativní republikou 

Dne 8.9.2022 poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci smlouvy. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=157&CT1=0 

 

Smlouva mezi ČR a Státem Katar o zamezení dvojímu zdanění 

Dne 8.9.2022 poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci smlouvy. 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=255 

 

INFORMACE ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY 

Finanční správa

Informace k „identifikaci“ nízkoemisního vozidla pro účely § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

Finanční správa zmiňuje i konkrétnější typy vozidel jako plug-in hybridy, bateriová elektrická vozidla a také tzv. „Prohlášení o shodě“, které by mělo mít potřebné informace pro určení nízkoemisního vozidla 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-k-identifikaci-nizkoemisniho 

 

Informace pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele) a poplatníky daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě 
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-pro-platce-dane-ze-zavisle 

Milostivé léto pokračuje. Na závazky u Finanční správy nicméně nelze využít 

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2022/milostive-leto-pokracuje-na-zavazky-u 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvýší zpětně od července 

Maximální částka příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce se zpětně od 1. července 2022 zvyšuje z 13 600 Kč na 14 200 Kč. https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevky-na-podporu-zamestnavani-osob-se-zdravotnim-postizenim-se-zvysi-zpetne-od-cervence  

 

Česká správa sociálního zabezpečení a kancelář zdravotního pojištění 

Od začátku roku 2023 bude nově k důchodům náležet výchovné ve výši 500 korun měsíčně 

ČSSZ bude od ledna 2023 zvyšovat starobní důchody o 500 Kč za každé vychované dítě. Nárok na výchovné bude mít vždy jen jeden z rodičů, který o dítě pečoval v největším rozsahu.  

https://www.cssz.cz/web/cz/-/od-zacatku-roku-2023-bude-nove-k-duchodum-nalezet-vychovne-ve-vysi-500-korun-mesicne 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Nařízení k zastropování cen energií je v mezirezortním připomínkovém řízení 
Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do mezirezortního řízení nařízení vlády, které stanovuje pravidla pro zastropování cen energií. Vláda materiál projedná ve středu 5.10.2022. Návrh nařízení vlády stanovuje kategorie zákazníků a maximální cenu elektřiny a plynu, včetně ceny stálého platu za dodávku elektřiny a za dodávku plynu do odběrného místa. 
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/narizeni-k-zastropovani-cen-energii-je-v-mezirezortnim-pripominkovem-rizeni--270170/ 

 

Vláda schválila pomoc pro firmy. Podnikatelé mohou čerpat také z dříve vypsaných programů, navíc jim s úsporami poradí manuál 
Vláda schválila program podpory pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádného růstu cen s předpokládanou alokací až 30 miliard korun. Malé firmy a živnostníci mohou využít dotací v Operačním programu Podnikání a technologie pro konkurenceschopnost, Modernizačním fondu i programu ENERG.  
Více ZDE 

 

Sbírka zákonů ČR 

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023