Prodej cenných papírů a obchodních podílů / Změny ve zdanění příjmů fyzických osob

V rámci konsolidačního balíčku účinného od 1. ledna 2024 se navrhuje částečné zdanění příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů a ostatních obchodních podílů. Samotná limitace osvobození by se však pravděpodobně měla aplikovat až od roku 2025.

V rámci konsolidačního balíčku účinného od 1. ledna 2024 se navrhuje částečné zdanění příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů a ostatních obchodních podílů. Samotná limitace osvobození by se však pravděpodobně měla aplikovat až od roku 2025.

Nyní je při splnění zejména časového testu držby daného podílu (pro cenné papíry 3 roky, pro ostatní podíly v obchodní korporaci 5 let) příjem fyzických osob v plné výši osvobozený od daně.


Nově bude takový příjem po splnění časového testu osvobozený pouze do 40 000 000 Kč za rok. Tento limit je souhrnným limitem pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů i jiných podílů na obchodní korporaci za zdaňovací období.

V situaci, kdy bude z důvodu překročení limitu osvobozených příjmů možné osvobodit příjem z prodeje podílu na obchodní korporaci pouze částečně, bude mít prodávající možnost jako výdaj vůči zdanitelným příjmům využít tržní hodnotu daného obchodního podílu určenou dle zákona o oceňování k 31. prosinci 2024. Tím se v podstatě zajistí, že fyzická osoba zdaní pouze nárůst hodnoty podílu po 31. 12. 2024.

U prodejů uskutečněných v průběhu roku 2024 s obdržením příjmu v roce 2025 bude možné jako výdaj uznat hodnotu daného obchodního podílu určenou znalcem ke dni převodu podílu v roce 2024. V praxi to tedy znamená, že místo současného osvobození od daně bude za rok 2025 prodávající fyzická osoba uvádět ve svém daňovém přiznání zdanitelný příjem a k tomu náklad v pravděpodobně velmi obdobné výši. Ve výsledku tak prodávající nemusí zaplatit z prodeje de facto téměř žádnou daň, ale bude si muset zaplatit znalecký posudek.

Samozřejmě bude ještě nutné sledovat, v jaké verzi bude schválena konečná podoba konsolidačního balíčku.

PŘÍKLAD

1. Podepíšu smlouvu o prodeji do konce roku 2024 a dostanu zaplaceno do konce roku 2024 = příjem je osvobozen.
2. Podepíšu smlouvu o prodeji v roce 2024 a dostanu zaplaceno v roce 2025 = dělám znalecký posudek ke dni prodeje v roce 2024 – příjem nad 40 mil. je zdanitelný v roce 2025.
3. Podepíšu smlouvu o prodeji v roce 2025 a dostanu zaplaceno v roce 2025 = dělám znalecký posudek k 31. 12. 2024 – příjem nad 40 mil. je zdanitelný v roce 2025