arrow_upward

Zvýšení obratu pro registraci plátce daně

V úterý 24. května 2022 se v Bruselu konalo zasedání Rady Ecofin, kde bylo jedním z probíraných témat umožnění ČR aplikovat zvýšený limit pro povinnou registraci k DPH. Rozhodnutím Rady byla schválena loňská žádost České republiky o možnost zvýšit hranici obratu pro osvobození od DPH až na 85 000 eur dříve než od 1. ledna 2025, jak předpokládá novela evropské směrnice o DPH.

„Rada EU vyhověla naší žádosti o výjimku aplikovat dříve vyšší limit pro povinnou registraci k DPH. Česká legislativa zvyšující tento roční limit na dva miliony korun už prošla mezirezortním připomínkovým řízením a nyní ho projedná vláda. Na dvojnásobek podle našeho návrhu vzroste od příštího roku také limit pro využívání paušální daně,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Stávající limit pro plátcovství DPH ve výši 1 mil. Kč ročně vychází z částky 35 000 eur vyjednané při našem vstupu do EU v roce 2004 a nezměnil se již 18 let navzdory významnému růstu cenové hladiny. MF předpokládá, že se osvobození od DPH nově dotkne zhruba 105 tisíc poplatníků. Až 80 tisíc z nich by se mohlo ze systému DPH reálně odhlásit.

Jaký bude praktický dopad tohoto opatření? Pro stávající plátce daně, kteří obratem klesnou pod magickou hranici 2 000 000 Kč, nastane „ráj na zemi“ (v představách navrhovatele). S úderem platnosti uvedeného opatření budou plátci daně houfně rušit svoje registrace a přecházet mezi neplátce daně. Nebo je realita jinde?

Podle mého názoru dojde k tomu, že registraci budou rušit hlavně plátci, kteří jsou poskytovatelé zboží a služeb konečným zákazníkům. Tedy řemeslníci, hospodští, obchodníci atd. Aby následně bedlivě sledovali, zda onen zvýšený limit zase nepřekročí.

Důvodem pro zvýšení limitu obratu k povinné registraci plátce daně je zjednodušení povinností daňových subjektů. Zrušení povinnosti vést evidenci pro DPH, vystavování daňových dokladů, podávání měsíčních daňových přiznání, kontrolních hlášení atd.

To je bezesporu chvályhodný důvod. Ale současně s těmito pozitivy přijdou i negativa. Opět se rozevřou nůžky mezi plátci daně a neplátci daně. Mezi subjektem, který překročí obrat o 1 Kč a subjektem, který obratu nedosáhne právě o tu 1 Kč. A rozdíl 2 Kč, který je přitom zásadní, je velmi svádivý. Ve spojení se zrušením elektronické evidence tržeb povede uvedené opatření u některých daňových subjektů ke snaze o zatajení části tržeb, aby zvýšený obrat nepřekročili.

Dovolte mi předestřít můj osobní názor. Nebylo by jednodušší zrušit limit pro povinnou registraci úplně? A systém DPH nastavit tak, že každý daňový subjekt bude automaticky i plátcem daně z přidané hodnoty? A současně se zamyslet nad tím, zda by nebylo praktičtější zjednodušit agendu, která DPH doprovází. Kupříkladu do obratu 1 mil. Kč zrušit povinnost zpracovávat a podávat kontrolní hlášení. Dalším zjednodušením agendy by mohlo být využití výjimky, která je zakotvena v čl. 252 Směrnice, kde je umožněno členským státům stanovit zdaňovací období plátcům daně v délce až jeden rok. Například Švédsko má vyjednanou uvedenou výjimku tak, že u malých a středních podniků, které uskutečňují zdanitelná plnění pouze ve Švédsku může uplatnit zjednodušený režim, který spočívá v tom, že daňové přiznání podávají tři měsíce po konci ročního zdaňovacího období pro přímé daně.

Nebylo by tedy jednodušší srovnat podmínky pro podnikání pro všechny osoby povinné k dani a současně maximálně zjednodušit jejich povinnosti, které doprovází daň z přidané hodnoty?

Osobně jsem pro.