arrow_upward

ICT a sdílené služby – V. dotační výzva Digitální podnik

Podpora zvyšování digitální úrovně firem působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, to je cílem výzvy Digitální podnik pro malé a střední podniky s realizací mimo Prahu. Tyto technologie by měly zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací výše uvedených aktivit prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

V rámci výzvy lze žádat o dotace až do výše 10 mil. Kč na podporu digitalizace procesů ve společnostech. Přitom minimální poskytovaná výše je 1 mil. Kč. Míra podpory je definována velikostí podniku a regionem realizace v rozmezí 30 až 60 % z celkového projektu. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 3. 2023. O dotace lze žádat od 15. 9. 2021 do 15. 11. 2021. Jedná se přitom o průběžný sběr žádostí a kdo podá žádost dříve, ten má větší šanci na získání dotace.   

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů), které se klasifikují jako „počáteční investice“ a tedy související se zásadní změnou výrobního postupu , založení nové provozovny, rozšířením kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací těchto kategorií.

Konkrétní podporované kategorie

1. Podpora digitální transformace firmy, jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (nejsou tedy podporované stroje a výrobní systémy, ale je možné podpořit pořízení softwaru použitého pro výrobu nových nehmotných produktů – aplikací), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy. Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav. Dále například systémy pracující na bázi umělé inteligence (AI), systémy pracující s rozšířenou realitou a VR, pokročilé softwarové nástroje pro programátory, softwarové návrháře, softwarové licence, virtualizační platformy, dohledové systémy včetně jejich nezbytných částí, manažérské informační systémy MIS, pokročilé části podnikového informačního systému, software pro archivaci atd.

2. Logistické a skladové technologie. Pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy, technologie RFID, NFC, čtečky QR kódů, rozpoznávání obrazu za pomocí neuronových sítí, sledování stavu zakázek atd.

3. Vnitropodniková konektivita. Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřící technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního distančního přístupu zaměstnanců (LTE a 5G modemy, switche a routery, headsety, šifrovací klíče, placené VPN atd).

4. Kybernetická bezpečnost. Podporována tak je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti. Součástí prvků posilujících kybernetickou bezpečnosti může být i využití distribuované decentralizované databáze typu blockchain.

5. Kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou je možno pořídit za cenu, která bude v souhrnu tvořit max. 10 % z celkových způsobilých výdajů.

Proces analýzy možností podpory, zpracování podkladů k žádosti a její podání jsou komplexním procesem, v průběhu kterého je vhodné využit znalosti zkušených poradců. S tímto procesem máme bohaté zkušenosti s vysokou úspešností, a proto Vám rádi s podáním Výzvy poradíme.