arrow_upward
Jan Macháč

Jan Macháč

Partner, International Liaison Partner

Audit individuálních a konsolidovaných závěrek | Prověrky účetních závěrek nebo jejich částí | Sestavení individuálních a konsolidovaných závěrek | Poradenské služby v oblasti auditu a účetnictví

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Jan působí ve společnosti BDO od roku 2004. Nyní je Partner ve společnosti BDO Audit.
Během studií se věnoval vrcholovému sportu a byl reprezentantem České republiky v rychlostní kanoistice. Krátce po dokončení vysoké školy nastoupil do BDO. V letech 2007 až 2010 získával zkušenosti v detroitské kanceláří BDO USA LLP ve státě Michigan, kde působil postupně na pozicích Senior Associate a Audit Manager. Po svém návratu do České republiky postoupil na pozici Partner. Je zodpovědný za provedení auditů dle českých předpisů, IFRS, US GAAP a auditů konsolidovaných účetních závěrek dle českých předpisů a IFRS ve významných domácích a zahraničních podnicích.
Jan vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jan je Certifikovaným auditorem (KA ČR). Hovoří plynně česky a anglicky.