STANOVISKO BDO GLOBAL K SITUACI NA UKRAJINĚ

STANOVISKO BDO GLOBAL K SITUACI NA UKRAJINĚ

AKTUALIZACE:

Stanovisko vydané 8. 3. 2022

Situace na Ukrajině nadále ovládá naše myšlenky, postoje a vede nás i ke konkrétním krokům.

Prioritou BDO na globální úrovni i v České republice je poskytovat účinným a efektivním způsobem maximální podporu svým kolegům z BDO, jejich rodinám i blízkým v zemi zasažené konfliktem, především při evakuaci, přemístění a zajištění ubytování, poskytnutí okamžité finanční pomoci i hledání pracovního uplatnění. Zaměstnanci BDO po celém světě se spojili, aby pomohli zmírnit bezprostřední humanitární krizi, která Ukrajinu postihla.

Tyto své aktivity bezprostřední pomoci se BDO rozhodlo na globální úrovni podpořit i pečlivě uváženou politikou. Ta je stanovena takto:

  1. Žádná firma BDO nebude spolupracovat se ruskými a běloruskými subjekty, na které byly uvaleny sankce, včetně ruské a běloruské vlády, ruských a běloruských státních podniků a jednotlivců, na které byly uvaleny sankce v důsledku probíhající situace na Ukrajině.
  2. BDO v současné době nemá v Rusku firmu, která by byla součástí globální sítě. Bývalá ruská členská firma působí v zemi nezávisle pod názvem Unicon.
  3. BDO vyřazuje společnost BDO Bělorusko ze své globální sítě. Své stávající klienty se budeme snažit nadále podporovat při plnění zákonných povinností a závazků.

Tyto změny vstupují v platnost okamžitě. Implementace některých změn může trvat déle. Naším zájmem je zajistit hladký průběh, který nám umožní nadále řádně plnit své profesní povinnosti a závazky vůči příslušným stranám.

Od počátku prohlašujeme, že odsuzujeme porušování mezinárodního práva a vojenskou agresi ve všech jejích formách. To je i nadále náš postoj a doufáme, že ztráty na životech a živobytí brzy ustanou a že se všechny strany spojí, aby mohl být obnoven mírový stav.

 

Stanovisko vydané 1. 3. 2022

BDO odsuzuje porušování mezinárodního práva a vojenskou agresi ve všech jejích formách. Stojíme na straně ukrajinského lidu a přejeme si, aby byl obnoven mír.

Vedení BDO na globální úrovni i v České republice uskutečnilo potřebné kroky, aby účinným a efektivním způsobem poskytlo maximální podporu svým kolegům z BDO, jejich rodinám i blízkým v zemi zasažené konfliktem, především při evakuaci, přemístění a zajištění ubytování či okamžité finanční pomoci. Naši zaměstnanci pak vyvíjejí řadu svých osobních iniciativ, aby pomohli zasažené zemi a jejímu obyvatelstvu. V tomto úsilí hodláme pokračovat, dokud to bude třeba.

Obdivujeme statečnost a odolnost, kterou projevuje ukrajinský lid při hájení svých práv. Zároveň si vážíme agilnosti a způsobů, jakými se společnost BDO k situaci celosvětově postavila, aby jej podpořila.

 

Partneři a zaměstnanci BDO v České republice