Změna ve vedení BDO: Petr Slavíček nastupuje na pozici vedoucího partnera auditních a ověřovacích služeb

30.06.2022

 

SHRNUTÍ:

Petr Slavíček se stal novým vedoucím partnerem auditních a ověřovacích služeb. "Štafetový kolík" mu předává Jan Macháč, který se tak bude moci více soustředit na rozvoj metodiky auditu a také na spolupráci a sdílení znalostí v rámci globální sítě BDO.

Auditní profese se v mnoha ohledech mění. Moderní technologie umí zastat mnoho rutinní práce a auditor se tak dostává do pozice strategického poradce, který dokáže nové nástroje intuitivně a správně využít, rychle a efektivně odhalit problémy, upozornit klienty na budoucí potenciální rizika a zároveň jim i poradit, jaké postupy zavést nebo co do budoucna zlepšit.

Kromě implementace moderních přístupů a technologických nástrojů se partneři chtějí zaměřit na rozvoj a vzdělávání studentů a absolventů, které je třeba na tyto změny dobře připravit, či snaha podpořit dobrou znalost metodiky auditu v celé odborné obci s cílem zvyšovat úroveň jeho kvality. Ta je podstatná, má-li audit plnit své primární poslání, kterým je posilování důvěry mezi soukromými subjekty, soukromými a státními subjekty, mezi partnery v podnikání obecně.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Partner skupiny poradenských společností BDO v České republice Petr Slavíček nově přebírá roli vedoucího partnera auditních a ověřovacích služeb. Z nové pozice se plánuje zaměřit na rozvoj auditorské praxe, implementaci moderních technologických nástrojů a také na podporu studentů a absolventů středních a vysokých škol ve zvyšování informovanosti a znalosti auditu jako takového. Na pozici nahradí dosavadního partnera Jana Macháče, který se tak bude moci více soustředit na rozvoj metodiky auditu a také na spolupráci a sdílení znalostí v rámci globální sítě BDO.

Rád bych se zaměřil hlavně na rozvoj spolupráce mezi auditorskými týmy napříč všemi šesti kancelářemi BDO v ČR. Zároveň bych chtěl audit jako odvětví zatraktivnit a ukázat, že jde o zajímavý obor, který už dávno není o dlouhých služebních cestách, namátkovém prohledávání šanonů či rutinní práci, ale o sofistikovaném propojení odborných znalostí, praktických zkušeností a selského rozumu,“ okomentoval nový vedoucí partner auditních a ověřovacích služeb Petr Slavíček své plány do budoucna. S novou pozicí chce svou pozornost zaměřit zejména na využívání technologií datové analýzy či vizualizace a pomocí robotizace kolegům usnadnit některé rutinní činnosti. „Práce auditora se díky moderním technologiím výrazně proměňuje. Dostáváme se do pozice strategických poradců, kteří jsou schopni velmi rychle a efektivně odhalit chyby, upozornit klienty na budoucí potenciální rizika a zároveň jim i poradit, jaké postupy zavést nebo co do budoucna zlepšit,“ říká Petr Slavíček. K tomuto posunu významně přispěla také pandemie covid-19, která podstatně zrychlila využívání technologií a nových přístupů při běžné práci, čímž se část agendy výrazně zefektivnila a zautomatizovala.

Petr Slavíček vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a již během studia působil na pozici asistenta v auditorním oddělení společnosti BDO ČR. V roce 2007 povýšil na post partnera ve společnosti BDO Audit a o deset let později se stal řídícím partnerem celé auditorské a poradenské společnosti BDO.

Dosavadní vedoucí partner auditních a ověřovacích služeb Jan Macháč vystudoval Fakultu financí a účetnictví na VŠE v Praze a do BDO nastoupil krátce po dokončení studia. Od roku 2007 působil tři roky v detroitské kanceláři BDO USA LLP ve státě Michigan. Po svém návratu z USA byl roku 2012 jmenován partnerem.

 

Tiskovou zprávu ke stažení najdete ZDE.

Jan Macháč, Partner, International Liaison Partner |