arrow_upward

Technologie, média & telekomunikace

Technologie, média & telekomunikace

Technologie jsou zásadním faktorem přispívajícím k inovacím v nadcházejících letech. V ekonomice je jen málo odvětví, která by tím nebyla dotčena. Pro to, aby společnost v tomto oboru uspěla, je rozhodující identifikace nových oblastí podnikání, nabízení relevantních nových služeb a využívání probíhajících změn k dosažení nejlepšího možného obchodního výsledku.

Mediální průmysl jako tvůrce a distributor obsahu v současnosti prochází obzvláště rozsáhlými a vytrvalými otřesy. Klasické modely příjmů ztrácí životaschopnost. Dřívější výnosy nejsou novými přístupy dostatečně nahrazovány. Modely na základě placeného obsahu nedokážou vstřebat ztrátu dříve výnosného reklamního trhu. Provoz mediálním společnostem berou nové platformy jako Facebook, YouTube a Pinterest.

Mediální společnosti postupně přichází o úlohu zprostředkovatele. Zároveň ve všech oblastech prochází dramatickými změnami konzumace médií. Mladší uživatelé povětšinou získávají informace výhradně prostřednictvím internetu nebo již od počátku sledují nové digitální platformy. Nejsilnější růst lze zaznamenat v mobilním odvětví spolu s aplikacemi pro chytré telefony a dalšími mobilními přístroji. Tento vývoj se týká všech formátů či médií.

Digitální transformace díky vysokému objemu uživatelských dat nabízí obzvláštní příležitosti. Veledata (tzv. big data) poskytují informace o zájmech, o tom, co mají a nemají uživatelé rádi. Cílení uživatelů, monitorování uživatelů a mobilní marketing přináší řadu nových příležitostí, které umožňují proměnit digitální nabídku ve zdroj příjmů.

Jak podporujeme technologické a mediální společnosti

Záruky

 • Audity prováděné ve skupině a zákonem nařízené audity
 • Posouzení systému interní kontroly
 • Posouzení vykazování výnosů
 • Podpora s přechodem na IFRS 15
 • Změny rámců pro finanční výkaznictví (např. české účetní standardy CZ GAAP, americké účetní standardy US GAAP a Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS)

Daně

 • Uplatňování nároků v souvislosti s výzkumem a vývojem
 • Mezinárodní plánování
 • Převodní ceny
 • Dodržování daňových předpisů

Poradenství

 • Globální řešení v oblasti outsourcingu
 • Fúze a akvizice
 • Transakční služby
 • Finanční a provozní srovnávání (benchmarking)
 • Analýza provozních zlepšení

 

Rozumíme specifickým výzvám, před něž jsou technologické a mediální společnosti postaveny v jednotlivých fázích svého vývoje, a v našem týmu jsou lidé, kteří se o tato odvětví skutečně zajímají a chtějí budovat dlouhodobé a trvalé vztahy s našimi klienty.

Hlavní kontaktní osoby