ESEF - Nová povinnost emitentů cenných papírů

ESEF - Nová povinnost emitentů cenných papírů

Od 1. ledna 2020 musí emitenti cenných papírů kótovaní na regulovaných trzích EU připravit a zveřejnit své konsolidované účetní závěrky v tzv. evropském jednotném elektronickém formátu ESEF (European Single Electronic Format). To znamená, že pro účetní období začínající 1. ledna 2020 budou společnosti muset změnit způsob, jakým publikují své finanční výsledky.

Konkrétně budou muset své výroční zprávy publikovat ve formátu XHTML. A dále společnosti, které sestavují konsolidovanou účetní závěrku dle IFRS, ji budou muset označovat (tagovat) pomocí XBRL taxonomie.

Naše řešení

Problematice ESEF se věnují zkušení odborníci z oblasti auditu a účetního poradenství a IT služeb. Disponujeme speciálně vyvinutým software, díky tomu zajistíme splnění ESEF v adekvátním termínu i ceně.  Pro naše klienty zajišťujeme:

  • kompletní servis s převodem výroční zprávy do formátu XHTML a označení pomocí XBRL taxonomie
  • revize účetních závěrek dle požadavků ESEF
  • podpora při výběru a implementaci technického řešení
  • školení

Hlavní kontaktní osoby