arrow_upward

Co je ESEF a k čemu slouží?

Od 1. ledna 2020 musí emitenti cenných papírů kótovaní na regulovaných trzích EU připravovat a zveřejňovat své výroční finanční zprávy (včetně účetní závěrky) v tzv. Evropském jednotném elektronickém formátu ESEF (European Single Electronic Format). To znamená, že od účetního období, které začínalo 1. ledna 2020 (a později) museli emitenti změnit způsob, jakým publikovali své finanční výsledky.

Evropský jednotný elektronický formát (ESEF) je pod záštitou ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), který vyžaduje, aby všechny společnosti kotované na hlavním trhu v Evropě (a Velké Británii) připravovaly a předkládaly své výroční finanční zprávy digitálně ve formátu iXBRL. ESMA si klade za cíl zlepšit analýzu a srovnatelnost finančních výkazů a zpřístupnit informace jak pro podniky, tak pro auditory.

Zavedený formát iXBRL je elektronicky označený soubor xHTML, který se liší od dříve používaného formátu pro zveřejnění výročních zpráv (elektronicky čitelné PDF) a vyžaduje specifickou technologii pro označování nebo konverze iXBRL.

Co to konkrétně pro emitenty znamená?

Emitenti musí své výroční finanční zprávy publikovat ve formátu xHTML. A dále společnosti, které sestavují konsolidovanou účetní závěrku dle IFRS, musejí informace v ní obsažené označovat („tagovat“) ve značkovacím jazyce iXBRL, pomocí tzv. taxonomie definovanou ESMA.

Jaká je budoucnost evropského jednotného elektronického formátu?

Je zřejmé, že bude postupně docházet k rozšiřování informací, které budou zveřejňovány v souladu s ESEF. Jako příklad je možné zmínit nefinanční reporting o udržitelnosti (ESG), který dle směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) má být zveřejňován v digitálním formátu, který bude připraven v souladu právě s ESEF.

S čím vám dokážeme pomoci?

Této problematice se věnují zkušení odborníci z oblasti auditu, IFRS a IT služeb. Máme bohaté zkušenosti s ověřením a převodem více než 100 výročních finančních zpráv, a to jak pro emitenty z řad společností, tak i bank. Disponujeme speciálně navrženým softwarem, který nám umožňuje efektivně zajistit splnění požadavků ESEF včas a za rozumnou cenu. Naše služby jsou dostupné jak pro české, tak pro zahraniční společnosti.

Pro naše klienty zajišťujeme:

  • kompletní servis s převodem výroční zprávy do formátu XHTML a označení pomocí XBRL taxonomie
  • revize účetních závěrek dle požadavků ESEF
  • podpora při výběru a implementaci technického řešení
  • školení

Hlavní kontaktní osoby