This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Interní audit

Interní audit

Interní audit slouží vedení jako nástroj pro dosažení efektivnosti řízení organizace. Interní audit je poradním orgánem vedení, které hledá způsob, jak dosáhnout vyšší efektivnosti prostřednictvím neustálého zdokonalování uplatňované strategie, používaných metod, systémů a postupů v podniku. Interní audit poskytuje ujištění, že rizika, kterým je organizace vystavena, jsou identifikována a jsou kontrolována.

Naši specialisté na interní audit mohou vedení společností i orgánům veřejné správy pomoci porozumět a snížit strategická a provozní rizika.

Co můžeme nabídnout:

  • Zavedení a nastavení interního auditu
  • Posouzení kvality činnosti interního auditu
  • Plný outsourcing interního auditu
  • Co-sourcing interního auditu
  • Jednorázová pomoc či pomoc při řešení vybraných problémů v rámci interních auditů