arrow_upward

Interní audit

Jaké přínosy má interní audit?

Společnosti a organizace po celém světě usilují o to, aby obstály v rychle se měnícím a vysoce konkurenčním prostředí. V BDO jsme přesvědčení o tom, že právě interní audit zaujímá v tomto úsilí přední místo: je nejbližším spolupracovníkem vrcholového vedení firmy a jeho úkolem je předávat vedení cenné informace a doporučení pro zlepšení procesů a zefektivnění celé firmy.

Úkolem interního auditu je totiž pomáhat organizaci, aby mohla dosahovat svých cílů a obstát při naplňování svojí mise. Interní audit je partner vedení, který pomáhá nejen zvládat rizika, ale upozorňuje na příležitosti.

V praxi to znamená, že interní audit:

 • ověřuje, že rizika spojená s činnostmi v organizaci jsou pod kontrolou; současně by měl posuzovat, zda uplatněné kontrolní mechanismy nejsou již přehnané a zda odpovídají celkovému přístupu k rizikům uplatňovanému v dané organizaci
 • dokáže poradit ohledně zlepšení stávajících procesů a upozornit na možné příležitosti včetně inovací a úspor.

Interní audit vám může pomoci například s následujícími výzvami:

 • zvyšování efektivity a dosahování úspor
 • automatizace procesů a robotizace
 • ochrana důležitých informací
 • konstruktivní přístup k zajištění souladu s narůstající regulací
 • účinná obrana proti podvodům a korupci
 • získání a udržení důvěry klíčových partnerů a veřejnosti.

Efektivní řešení

K internímu auditu v BDO přistupujeme tak, aby přinášel nápady a inovace a pomohl vám dosáhnout vašich ambicí. S námi máte jistotu, že naše práce nekončí u soupisu zjištění. Můžete se spolehnout, že s managementem budeme pracovat na pragmatických řešeních.

Služby interního auditu vždy přizpůsobujeme na míru potřebám našich klientů. Mezi tyto služby patří:

 • plný outsourcing interního auditu
 • co-sourcing interního auditu
 • externí hodnocení kvality interního auditu
 • pomoc při zavádění a nastavení interního auditu v organizaci
 • podpora výboru pro audit
 • školení

Hlavní kontaktní osoby