arrow_upward

Audit

Poskytujeme hodnocení finančních záznamů a interní kontroly společností, jedním slovem audit.

Co pro nás znamená audit?

Audit je systematický a nezávislý proces, během kterého jsou zkoumány finanční záznamy, postupy a interní kontroly organizace s cílem ověřit jejich přesnost, spolehlivost a soulad s příslušnými pravidly a normami. Jeho hlavním cílem je poskytnout důvěryhodné informace o finanční situaci a provozních procesech organizace pro vlastníky, akcionáře, vedení, regulační orgány a další zainteresované strany. Audit může být prováděn interním nebo externím auditem a pomáhá zvýšit transparentnost a důvěru ve finanční zprávy a vedení organizace.

Audit v BDO

Vaše podnikání pro nás neznamená jen rozvahu či výkaz zisků a ztrát. Naši auditoři se vždy zaměřují na vaši firmu jako celek. S využitím svých odborných znalostí a zkušeností se snažíme kromě nezávislých auditů poskytovat i konstruktivní nápady na zlepšení vnitřních kontrol a podnikových systémů, náš partner spolu se stabilním týmem Vás rádi podpoří při řešení závažných  rozhodnutí. Své služby poskytujeme v souladu s českými i mezinárodními standardy pro účetní výkaznictví.

Více o auditu

V sekci "Oblasti našeho působení" si můžete vybrat kategorii, které vás zajímá, kde se dozvíte více o tomto tématu nebo nás můžete rovnou kontaktovat.

Hlavní kontaktní osoby