Prověrky účetních závěrek nebo jejich částí

Prověrky účetních závěrek nebo jejich částí

Prověrky účetních závěrek nebo jejich částí připravených podle českých účetních předpisů, IFRS, US GAAP a HGB jsou prováděny v souladu s Mezinárodními standardy pro prověrky ISRE 2400 a ISRE 2410

Prověrka poskytuje střední míru jistoty, že informace, které byly předmětem prověrky, neobsahují žádné významné nesprávnosti, což je vyjádřeno formou negativního ujištění.

Hlavní kontaktní osoby