This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Prověrky účetních závěrek nebo jejich částí

Prověrky účetních závěrek nebo jejich částí

Prověrky účetních závěrek nebo jejich částí připravených podle českých účetních předpisů, IFRS, US GAAP a HGB jsou prováděny v souladu s Mezinárodními standardy pro prověrky ISRE 2400 a ISRE 2410

Prověrka poskytuje střední míru jistoty, že informace, které byly předmětem prověrky, neobsahují žádné významné nesprávnosti, což je vyjádřeno formou negativního ujištění.