Sestavení individuálních a konsolidovaných závěrek

Sestavení individuálních a konsolidovaných závěrek

Tým našich specialistů, který má rozsáhlé zkušenosti s českými i mezinárodními účetními přepisy, Vám bude nápomocen při sestavení účetních závěrek, které ve všech ohledech vyhovují požadavkům účetní legislativy platné v ČR či požadavkům mezinárodních a jiných účetních standardů (IFRS, HGB, US GAAP a UK GAAP).

Naše služby v této oblasti zahrnují zejména:

  • odborné poradenství při sestavování individuálních a konsolidovaných účetních závěrek
  • převod účetních závěrek sestavených dle českých standardů na účetní závěrky sestavené v souladu s mezinárodními či jinými účetními standardy
  • sestavení kompletní individuálních a konsolidovaných účetních závěrek zahrnujících rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu účetní závěrky

Výše uvedené služby jsou určeny převážně pro společnosti, které uvažují o vstupu na burzovní trh spojeným s veřejnou nabídkou akcií (IPO) a dále pro společnosti, jejichž účetnictví je vedeno mateřskou společností v zahraničí.

Hlavní kontaktní osoby