This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Sestavení individuálních a konsolidovaných závěrek

Sestavení individuálních a konsolidovaných závěrek

Tým našich specialistů, který má rozsáhlé zkušenosti s českými i mezinárodními účetními přepisy, Vám bude nápomocen při sestavení účetních závěrek, které ve všech ohledech vyhovují požadavkům účetní legislativy platné v ČR či požadavkům mezinárodních a jiných účetních standardů (IFRS, HGB, US GAAP a UK GAAP).

Naše služby v této oblasti zahrnují zejména:

  • odborné poradenství při sestavování individuálních a konsolidovaných účetních závěrek
  • převod účetních závěrek sestavených dle českých standardů na účetní závěrky sestavené v souladu s mezinárodními či jinými účetními standardy
  • sestavení kompletní individuálních a konsolidovaných účetních závěrek zahrnujících rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu účetní závěrky

Výše uvedené služby jsou určeny převážně pro společnosti, které uvažují o vstupu na burzovní trh spojeným s veřejnou nabídkou akcií (IPO) a dále pro společnosti, jejichž účetnictví je vedeno mateřskou společností v zahraničí.