• IFRS

IFRS

Mezinárodní účetní standardy IFRS jsou akceptovány nebo přímo vyžadovány ve více než 150 zemích světa.  Tento společný jazyk podporuje a umožňuje přeshraniční investice tím, že snižuje náklady na kapitál a omezuje překážky.  Související potřebou je, aby sestavovatelé, auditoři, účetní a regulační orgány vhodně a konzistentně interpretovali a uplatňovali IFRS. 

 

KOMPLETNÍ KNIHOVNA PUBLIKACÍ IFRS

Publikace a další zdroje na těchto webových stránkách spojují zkušenosti BDO z celého světa s praktickou aplikací IFRS na základě otázek a problémů, které se objevily v praxi, zejména v případě nedávných nových IFRS pro výnosy, finanční nástroje a leasing.